ÅSIKT

Vill stoppa köpfri dag

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

Svenskt Näringsliv upprörs av tanken

Örebro kommun har, som en del av sitt projekt ”Klimatsmart vardag”, utropat mars till en ”köpfri månad”, då man uppmanar kommuninvånarna att undvika att handla nya prylar, eller annars att försöka köpa dem begagnade. Det kan man förstås se som ett seriöst och intressant initiativ eller mest en gimmick.

Eller kan man, som Svenskt Näringsliv, se det som ytterst upprörande. Deras nyhetstjänst skickade förra veckan ut en artikel där representanter för en rad av deras lokala medlemsföretag fördömer initiativet. En butiksägare försäkrar att en rad av deras varor ”såklart är miljömärkta”, men får aldrig följdfrågan om inte det mest miljövänliga trots allt är att inte köpa något alls. En annan framför argumentet ”hela vårt samhälle bygger på att få i gång en konsumtion för att hjulen ska snurra”.

I science fiction-klassikern Du sköna nya värld, från 1930-talet, är en av de hypnotiska instruktionerna till folket ”vi kastar alltid gamla kläder … kasta är bra, laga är dåligt …”. 1955 formulerade en amerikansk reklamman, Victor Lebow, samma budskap på riktigt: ”vi behöver ha saker konsumerade, uppbrända, utslitna, utbytta, och kastade i en ständigt ökande takt.” Den samtida journalisten Vance Packard beskrev i boken Skrotmakarna den idealiska framtiden ur industrins synvinkel som en gigantisk soptipp. Vad har ändrats sedan dess? Inte mycket, förefaller det.