ÅSIKT

Du glömde bort makten, Jaensson

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

■ ■På lördagens kultursidor skrev Håkan Jaensson om Mångkulturåret. Bland annat med utgångspunkten att Mångkulturåret får för lite pengar. Jag håller med. Kulturen får alltid för lite pengar. Men vad det handlar om nu är hur de pengar som går till kulturen ska användas. Årligen satsar staten sex miljarder kronor på kulturen. Oavsett om staten satsar tre, sex eller tolv miljarder på kulturen så ska de användas så att den etniska och kulturella mångfalden i Sverige speglas.

I dag är den svenska kulturparnassen vit, ensidig och blind för andra berättelser och kulturyttringar än de traditionellt västerländska. Det behöver vi inte tveka om. Det räcker med att titta på Operan, Dramaten och Moderna museet i Stockholm. På Stadsteatern och Konstmuseet i Göteborg. Vi kan räkna upp stad efter stad; kulturinstitution efter kulturinstitution. Styrelser, ledningar och scener domineras av etniska svenskar och en västerländsk repertoar. Nätverk är den viktigaste vägen till arbete och engagemang. Uppskattningsvis 75 procent och mer rekryteras den vägen. Bland cheferna på kulturinstitutionerna är andelen med utländsk bakgrund mindre än två procent (Studien Tid för Mångfald - 2004). Ju länge bort från Sverige man har sitt ursprung, desto sällsyntare är det att man återfinns i toppen på institutionerna. De informella nätverken hålls samman av osynliga trådar där man väljer och supportrar varandra. Det är ur de nätverken som likar utser likar till maktpositioner.

■ ■Under ett år kommer mångfalden i det svenska samhället att synliggöras. Den etniska och kulturella mångfalden får en chans. Det är mitt uppdrag att se till att det inte blir en parentes.

■ ■I grunden handlar det om makt. Makten, inflytande och positionerna måste delas av fler. Det måste märkas i styrelser, bland aktörer och publik och på repertoaren att Sverige är ett mångkulturellt land. Dominansen av svensk medelklass på scener, museer och andra institutioner måste brytas.

Läs mer

Yvonne Rock samordnare för Mångkulturåret 2006