ÅSIKT

Vem i hela världen kan man lita på?

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

■ ■ Svenskt Näringslivs propagandaapparat sponsrar numera ”Föreningen för upplysning om kommunismen”, med hemsidan www.omkommunismen.se.

Kampanjen motiveras med den ökande nykommunismen. Som exempel nämns Syndikalistiska ungdomsförbundet. De kallar sig visserligen knappast för kommunister men det är bara ytterligare ett bevis: ”De nykommunistiska partierna och grupperna undviker i dag oftast att utåt kalla sig kommunister, trots att åsikterna är uttalat kommunistiska. Oftast används mjukare begrepp som ’utomparlamentarisk’ eller ’autonom’ i stället för kommunistisk eller anti-demokratisk”.

Till länder som är eller har varit kommunistiska räknas inte bara Nicaragua utan även Libyen, Burma och Peru (!).

■ ■ På något ironiskt sätt slår ändå föreningen huvudet på spiken genom att blanda ihop länder och begrepp.

Att upplysa om kommunismens brott är lika omöjligt som att definiera ordet ”kommunism”. Begreppet har använts sedan åtminstone tidigt 1840-tal och kan beteckna helt olika saker. Så sent som för tjugo år sedan fanns exempelvis två kommunistiska världsblock (Sovjet och Kina) som inte bara var politiska fiender utan som också krigade mot varandra med ombud (Vietnam/Kambodja, Etiopien/Eritrea, Angola).

Kommunism är alltså en ideologi i den mening Karl Marx och Friedrich Engels gav begreppet ideologi – ett falskt medvetande som kan användas för att legitimera nästan vad som helst. Precis som liberalism, socialism, demokrati eller kristendomen. Visst skulle man, i ett annat politiskt läge, kunna göra en upplysningskampanj om ”kristendomens” brott mot mänskligheten. Och försöka fuska fram en röd tråd som leder från Jesus till såväl koloniseringen av Amerika som Herrens motståndsarmé i Uganda.

Det vore lika osakligt och ohistoriskt som att sätta Marx, Luxemburg, Lenin, Trotskij och Stalin i samma fack.

Men i hetstider finns varken plats för nyanser eller fakta. Historielösheten är norm och obildningen sponsras för att den anses politiskt nyttig.

Inpasset

Kalle Holmqvist ([email protected])