ÅSIKT

Du tror på en knäppgök, Gahrton

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

■ ■På Aftonbladet kultur den 17 januari skriver Per Gahrton att Israel under sitt självständighetskrig 1948 i förväg hade planerat att etniskt rensa landet från araber. En ganska konstig tanke eftersom det ju var de arabiska grannarna som startade kriget i uttalat syfte att utplåna den nya judiska staten och inte tvärtom.

Gahrton lutar sig mot en ny bok skriven av den israeliska historikern Ilan Pappé. Vad Gahrton dock inte tar upp är vem Ilan Pappé är och hur hans forskning ses av mer seriösa historiker.

Pappé är i Israel känd som en kommunist som tycker att all statsbildning är förkastlig till förmån för ren internationalism. Han är en uttalad anti-sionist och hans arbete styrs av en ideologisk doktrin som i allt syftar till att smutskasta den israeliska statsbildningen. Men man ska inte avfärda Pappé endast för att han är en politisk knäppgök utan för den dåliga kvalitén på hans historiska forskning. Hans bok har fått katastrofala recensioner baserat just på hans ideologiskt färgade och oakademiska tillvägagångssätt. (Se Literary Review och The Economist.)

Pappé säger själv i sin bok att ”vi skriver historia av ideologiska skäl, inte för att vi är sanningssökare ? det finns inget som heter sanning, bara en samling berättelser.”

■ ■Den mest respekterade historikern vad gäller de palestinska flyktingarna, Benny Morris, avfärdar Pappé på grund av att denne inte kan skilja mellan vetenskapligt akademiskt arbete och politisk ideologi. Morris säger i sin mycket läsvärda bok ”The Birth of the Palestinian Refugee Problem – Revisited” att han finner det svårt att lita på till exempel muntliga vittnesmål eftersom tiden har en tendens att förändra minnesbilder. Han förlitar sig istället på strikt undersökning av arkiv och dokument samt foton och andra bandade vittnesmål. Morris visar på de fall av överträdelser som skedde från israelisk sida men han lyfter också fram en mängd andra orsaker till flyktingvågen och säger att den som helhet berodde på krigstillståndet i regionen.

Men jag betvivlar att Per Gahrton föredrar en mer vetenskaplig syn på historien än en som passar hans egna politiska syften.

Svar direkt från Per Gahrton:

Läs också:

Samuel Danofsky