ÅSIKT

Det är skandal

KULTUR

Klarar du LENNART BROMANDERS annandagstävling?

■ ■ Det har varit gott om skandaler i det svenska kulturlivet i höst, mest om vad man egentligen får skriva i romaner och bloggar. Men skandaler följer sin tid, och orsakerna till upprördhet skiftar med tid och plats. En sak är säker, kulturlivet har alltid genererat skandaler, destruktiva eller livgivande. n n Men vem gjorde vad – och hur och när? Var med i LENNART BROMANDERS annandagspristävling.

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

■ ■ Kryssa för rätt svarsalternativ och mejla lösningarna till [email protected] eller skicka ett vykort till Aftonbladet/KULTUR, 105 18 Stockholm – senast fredag 11 januari. Vi drar tio vinnare som får Naomi Kleins Chockdoktrinen (Ordfront förlag).

Foto: August Strindberg – vad anklagades han för?

1 Själva prototypen för en politisk och kulturell skandal är Dreyfus-affären i Frankrike vid förra sekelskiftet. Den fick inte minst stora kulturella återverkningar. I vilken tidning publicerade Emile Zola sin berömda artikel ”J ’accuse”, jag anklagar?

1 Le Monde

X L´Aurore

2 Le Figaro

2 En skandinavisk tonsättare skulle just på turné till Frankrike när domen mot Dreyfus föll. I protest ställde han in turnén. Det ledde till upprörda brev från Frankrike, där han hånfullt titulerades ”juden”. Jag ser det som en hederstitel, kommenterade tonsättaren. Vem?

1 Jean Sibelius

X Carl Nielsen

2 Edvard Grieg

3 Under Stalintiden var de litterära skandalerna mörkare, och det talades inte högt om dem. Vem av Sovjetunionens främsta diktare vågade skriva så här:

”Tio steg bort

är rösterna förstummade.

Allt som hörs är Bergsbon i Kreml,

Den mördaren och bondedråparen.

Feta som daggmask hans fingrar, och orden

Som bly när de faller från läpparna”

1 Anna Achmatova

X Marina Tsvetajeva

2 Osip Mandelstam

4 En av de ryska Nobelpristagarna i litteratur under sovjetepoken blev efteråt anklagad för plagiat. Vem?

1 Ivan Bunin

X Boris Pasternak

2 Michail Sjolochov

5 Skandaler uppstår oftare under brytningstider. På 1950- och 60-talen stod här i Norden gamla moraluppfattningar under upplösning. I Norge uppstod stor litterär uppståndelse kring en ädelsten. Vilken?

1 Diamant

X Rubin

2 Smaragd

6 Sverige hade också en stor strid om den litterära sexualmoralen men ett decennium tidigare än i Norge. Där bör vi associera till en biblisk gestalt. Vilken?

1 Adam

X Kain

2 Abel

7  I Finland var det religionen som blev en het potatis. Deras stora litterära skandal anknyter till en stor helg. Vilken?

1 Påsk

X Pingst

2 Midsommar

8 I Sverige fick vi på sextiotalet en skandal, som kan påminna om höstens aktuella debatt om vad man rimligtvis får påstå i en roman om en verklig och tydligt utpekad person. Vad hette den romanen, skriven av Ing-Marie Eriksson?

1 Märit

X Marit

2 Marta

9 Musiklivet i Sverige skakades vid samma tid av en våldsam strid om den moderna musikens ”obegriplighet”. Den föranleddes genom uruppförandet av ett oratorium skrivet av

1 Karl-Birger Blomdahl

X Ingvar Lidholm

2 Sven-Erik Bäck

10 I Danmark blev Den lille havfrue halshuggen av en känd kulturpersonlighet. Vem?

1 Jörgen Jersild

X Jörgen Leth

2 Jörgen Nash

11 Danmark drabbades också av en skandal vid det stora H C Andersen-jubileet 2005. Ekonomin för hela firandet kom i svår gungning, sedan man betalat ett svindlande gage för ett kort uppträdande av en stjärna. Vem?

1 Tina Turner

X Barbra Streisand

2 Liza Minnelli

12 Samtidigt med Dreyfus-affären i Frankrike skakades England av en moralskandal, när författaren Oscar Wilde ställdes inför rätta för sin homosexualitet. Vad hette den andra parten i detta drama?

1 Alfred Monroe

X Alfred Morton

2 Alfred Douglas

13 I Sverige ledde modernitetens frammarsch vid den här tiden till ett par stora skandaler. Först ut var Strindberg på 1880-talet med åtalet för Giftas. Men vad anklagades han för?

1 Hädelse

X Omoral

2 Politisk uppvigling

14 Ett decennium senare drabbades också Gustaf Fröding av åtal för sin dikt En morgondröm. En framstående diktarkollega hade först ivrigt uppmuntrat honom att publicera dikten, men när den väckte misshag hos överheten fick han kalla fötter och tog avstånd från Fröding. Vem var denne man?

1 Snoilsky

X Karlfeldt

2 Heidenstam

15 En kvinnlig författare var frispråkig på 30-talet – vilket orsakade en fejd om sexualmoralen inom en speciell samhällsklass. Vilken?

1 Adel

X Borgare

2 Arbetare

16 Redan i det gamla Rom var sex den vanligaste skandalorsaken. Självaste dotterdottern till den stränge kejsar Augustus levde ut sina lustar så vilt att morfar tvingades landsförvisa henne. Såsom medskyldig landsförvisades också en av Roms mest berömda diktare. Vilken?

1 Catullus

X Horatius

2 Ovidius

17  Camille Saint-Saens hade fått en ny pianokvintett sig tillägnad, men sedan han vid uruppförandet 1880 vederbörligen framträtt i pianostämman gick han vredgad och rodnande från podiet. Lika upprörd över den oblygt erotiska musiken var Franz Liszt liksom tonsättarens hustru. Vem hade skrivit denna laddade pianokvintett?

1 Cesar Franck

X Gabriel Fauré

2 Claude Debussy

18  Camille Saint-Saens, pryd och konservativ, hörde 1913 till dem som högljutt protesterade vid en av alla tiders största musikskandaler, men då gällde det inte en pianokvintett utan en

1 opera

X balett

2 symfoni

19  Eiffeltornet ansågs vara en stor skandal av många av dåtidens parisare. När tornet var nyuppfört föredrog en författare att alltid äta sin middag i tornets restaurang, eftersom det var det enda ställe i Paris där man inte kunde se det förfärliga tornet. Vem var författaren?

1 Mallarmé

X Maeterlinck

2 Maupassant

20  Ordet skandal ingår i titeln på en engelsk deckarklassiker, där en brittisk monark spelar en viktig roll. Vilken?

1 Elisabet I

X Richard III

2 Victoria

21 Under 1970-talet tog den litterära kvinnliga emancipationen ett stort steg framåt. Fräls oss från kärleken! utropade en författare i en hett omdiskuterad roman. Vem?

1 Suzanne Brøgger

X Erica Jong

2 Betty Friedan

22  ”Stygg dotter. Otrogen hustru. Dålig mor”. Så karakteriserade sig vid samma tid en svensk författare, något som skakade om ordentligt i uppfattningarna om vad en kvinna får skriva och tycka. Vem?

1 Sonja Åkesson

X Kerstin Thorvall

2 Agneta Klingspor

23 Ett väldigt liv blev det när Herbert von Karajan 1982 försökte få in en kvinnlig musiker bland de på den tiden helt manliga Berlinerfilharmonikerna. Denna numera mycket berömda musiker spelade

1 flöjt

X oboe

2 klarinett

24  En sopran fick sparken från Metropolitan i New York sedan hon krävt att få bli hämtad till föreställningarna i en längre limousin än någon annan. Vem var hon?

1 Angela Gheorghiu

X Kathleen Battle

2 Maria Callas

25 Under femtiotalet var Vilhelm Moberg aktiv med att avslöja skumraskaffärer inom den svenska överheten. I en av hans pjäser sammanfattar han en sådan smutsig affär. Den handlar om en

1 domare

X biskop

2 ett statsråd