Aftonbladet
Dagens namn: Antonia, Toini
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Kultur

EU-studier? Då behövs Seidentop

    Sverige ska öppna studiecirklar om EMU lovar statsministern och moderatledaren, Bosse kallad.

För den sakens skull borde Larry Siedentops bok om demokrati i Europa översättas. Siedentop undervisar i politisk filosofi vid Oxford universitetet. Han är en liberal av klassiskt och numera dessvärre utdöende slag. Han intresserar sig nämligen för politisk demokrati, maktutövning och maktdelning.

Författaren har tidigare skrivit om Tocqueville. Av det följer naturligen en jämförelse mellan USA:s federalism och EU:s försök till maktlegitimering. Medan USA:s system bygger på maktdelning utvecklas EU i hårt centralistisk riktning: den nya europeiska centralbanken bygger på uniformism och maktkoncentration, som står i direkt konflikt med federalismens värderingar, skriver Siedentop. Han anar att den europeiska integrationen kan kommas att drivas fram ”under en mer eller mindre despotisk fas”, befriad från demokratisk representation och ansvarsutkrävande.

    Eftersom hela det politiska mittfältet, centervänster och centerhöger, bekänner sig till den europeiska integrationen/centraliseringen och myntunionen, drivs stora medborgargrupper, skeptiska mot den europeiska centralstaten, mot extrema partier, de har inget annat val.

Siedentop är anhängare av federalism, alltså maktdelning, demokratiskt ansvarsutkrävande, medborgaransvar. Demokratiska värden som kontrasterar mot EU:s nuvarande centralism, teknokrati och till stora delar insynsskyddade byråkrat- och expertstyre. Fast, skriver Siedentop, ett federalistiskt system för Europa har ingen dagsaktualitet. Det kan möjligen prövas inom några decennier eller generationer.

Olle Svenning
Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet