Aftonbladet
Dagens namn: Marika, Marita
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Kultur

Castells om världen - och Sverige

Han tror på en ny svensk modell.   Han tror på en ny svensk modell.

    Det stora nätverket fyllde ABF:s i Stockholm största sal, det lilla, strikt manliga, nätverket satt uppradat på podiet. Alla lyssnade till Manuel Castells, den katalansk-amerikanske uttolkaren av vår tids globala kapitalism.

Det finns två Castells, sa Björn Elmbrandt. En som beskriver världen och en annan som med viss försiktighet vill förändra makten.

Castells utredde, charmigt och pedagogiskt. Vi lever i en nätverksvärld, där koderna i huvudsak programmeras av en elit: kapitalägare, finansanalytiker, dataexperter och mobila, högutbildade experter.

I den världen marginaliseras bortåt en tredjedel av befolkningen, stora regioner läggs helt i skugga och väldiga svarta fattigdomsöar växer, både i de fattiga länderna och i de rika ländernas förorter och periferi.

Vetenskapsmannen Castells beskriver den skräckinjagande världen, kliniskt, effektivt och åskådligt, om än ibland något mångordigt. Att beskriva är förstås långt ifrån detsamma som att instämma.

 

    Samhällsdebattören och den politiskt aktive Castells har, precis som var och en av oss, föreställningar om hur världen ska reformeras. Motkrafter och opposition måste bildas för att formulera andra verklighetsbilder än dagens, de som främst premierar kapitalet.

Systemet kan helt enkelt kodas för att sprida alternativa modeller: ekologiska och solidariska, exempelvis.

Kampen mellan arbete och kapital blir till en kamp om makten över koderna i nätverksvärlden.

 

    Artigt och uppmuntrande såg Castells Sverige som ett möjligt modelland. En gång var den svenska sociala modellen en referenspunkt för politiker och samhällsforskare. Nu ligger Sverige i spetsen av IT-världen.

- Kanske borde ni förena dessa båda perspektiv: välfärdssamhälle och IT, menade Castells.

Ett folkhem i cyberspace.

Olle Svenning
Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet