ÅSIKT

Även stor poet kan gå bet

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Lundalynnets förvaltare i svensk press, Nils-Eric Sandberg, skrev häromdagen några julverser på DN:s ledarsida. Rimmen fick han nog ihop men metern haltade betänkligt. Den store lundensaren Falstaff, fakir - han som rimmade tångfnösksärk på ångtröskverk - skulle förmodligen ha vänt sig i sin grav om han läst skaldeförsöken.

But never mind, som Milton Friedman skulle ha sagt. Även de största diktare kan ha svårt med tillfällighetsverserna. Eller vad sägs om följande pekoral av Johan Ludvig Runeberg när han gav professorskan Tengström en guldpenna med diamantspets:

Guldpenna med

demantspets

skriv att aldrig

sorger mer getts

bland de dyra och kära

dem du nu får vara nära.

Poemet finns i en volym blandade dikter av Runeberg från 1878. Det framhålls på försättsbladet att de inte är intagna i författarens samlade skrifter. Man förstår varför.

Torsten Kälvemark