ÅSIKT

Läsning för stoiker

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Som ett glas vatten efter julens fettorgier kommer Epiktetos Handbok i livets konst, nyöversatt och försedd med förord av Anders Håkansson, utgiven av Bakhåll i en liten vacker volym. Epiktetos, född runt år 55 efter Kristus, var slav hos Epafroditos, en man i kejsar Neros närhet. Epiktetos fick utbildning för att, med lektioner i filosofi och talekonst, kunna dra in litet pengar åt sina ägare. När han blev fri flyttade han till Nikopolis i Grekland, där han grundade en egen filosofisk skola.

En elev nedtecknade handboken, som är en sammanfattning av den stoiska filosofins livssyn.

Stoiker eller inte - det här Epiktetos-citatet sitter inte illa: "Det är ett tecken på inskränkthet om man uteslutande är upptagen med sin kropp och bara tänker på att få gymnastisera flitigt, äta mycket, dricka mycket, förrätta sina naturbehov och tillfredsställa sin könsdrift. Allt sådant bör naturligtvis behandlas som bisaker; hela din omsorg ska du ägna din karaktär."

ARTIKELN HANDLAR OM