ÅSIKT

Kanske kan han dömas

JOHN PILGER om lögner, brott och en domstol som kan överraska

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Foto: Foto: REUTERS

Medan hans mer erfarna kolleger i Whitehall och Washingtons utrikesdepartement begripligt nog faller i tystnad inför det växande dödstalet i Irak, så försvarar den brittiske utrikesministern Peter Hain, egendomligt aggressivt, den misslyckade och dödliga embargopolitiken. Ambitiösa avfällingar fungerar på det viset. För Hains del består galenskapen i att han, som en gång drev en hedervärd kampanj mot apartheid, riskerar bli ihågkommen för den vanhedrande roll han spelar för en politik som leder till lidande för ett växande antal civila irakier och som, enligt vad Unicef säger, dödat en halv miljon barn.

Hain upprepar varje falskt påstående från UD, långt efter att dessa blivit offentligt avslöjade. Till exempel påstår han, i ett brev som sänds runt bland parlamentsledamöter, att flygvapnets pågående bombningar av Irak är "helt lagliga".

Jag gjorde mig besväret att fråga doktor Boutros Boutros-Ghali, som var FN:s general-

sekreterare när USA och Storbritannien upprättade sina flygfria zoner och dikterade vem som fick flyga över dem. "Säkerhetsrådet varken godkände eller ratificerade upprättandet av dessa zoner", svarade Boutros Boutros-Ghali.

- Gör detta zonerna olagliga? frågade jag.

- Ja, svarade han.

I samma brev hävdar Hain att det inte finns "några trovärdiga forskningsdata" som kopplar resterna av utarmat uran, som brittiska och amerikanska använt, till det faktum att cancersjukdomar hos civila irakier ökat sju gånger.

Sedan 1943, när den första atombomben utvecklades, finns det ett överflöd av bevis på att kvarlämnat uran förstör lungvävnader och leder till cancer. Den brittiska atomenergimyndigheten citerar ett teoretiskt exempel som visar att 500 000 personer riskerar att dö i ett område där bara minimala rester av uran inandas.

Den 7 november höll Hain tal inför Royal Institute of International Affairs i London. Talet, liksom andra uttalanden från Hain, har granskats av Hans Von Sponeck, den senaste samordnaren av FN:s humanitära verksamhet i Irak och den främste ansvarige för administrationen av säkerhetsrådets beslut i Bagdad. Von Sponeck avgick (liksom föregångaren på posten, Denis Haliday) efter 34 års FN-tjänst i protest mot den "barbariska bestraffning" Iraks civilbefolkning utsattes för genom sanktionerna. Hans Von Sponeck kallar Hains tal för missvisande och menar att det innehåller ett stort antal påståenden som antingen vilseleder allmänheten eller rentav kan karaktäriseras som upprörande förfalskningar. Här några exempel:

Hain: "Våra flygbesättningar riskerar sina liv över södra Irak."

Von Sponeck: "Allmänheten vet inte att ni genomför dessa flygningar utan mandat från FN:s säkerhetsråd. Det upprörde UD att jag, medan jag tjänstgjorde i Irak 1999, lämnade rapporter om flygattacker. Allmänheten vet inte att 144 civila dödades och 446 skadades av det amerikansk-brittiska flygvapnet."

Hain: "Vår flotta arbetar för att stoppa olaglig export av irakisk olja."

Von Sponeck: "Ni säger ingenting om hur Storbritannien överser med den illegala oljeexporten från Irak till Turkiet. USA och Storbritannien godkänner denna olaglighet i utbyte mot att den turkiska regeringen upplåter en flygbas i sydöstra Anatolien. Därifrån lyfter de amerikansk-brittiska flygplanen för uppdrag in i Irak."

Hain: "FN-resolutionen 1284 (fortsatta sanktioner) uttrycker den kollektiva viljan hos säkerhetsrådet och har därför den fullvärdiga styrkan av internationell lag."

Von Sponeck: "Ni vet hur vilseledande denna försäkran är. Tre av säkerhetsrådets permanenta medlemmar avstod, i likhet med Malaysia, från att stödja resolutionen."

Hain: "Resolution 1284 avlägsnade det tak som tidigare satts som gräns för Iraks oljeexport."

Von Sponeck: "Detta är en politisk ploj. Er regering vet mycket väl, genom de årliga FN-rapporterna, att Irak inte kan pumpa fram mer olja med mindre än att säkerhetsrådet tillåter en total översyn av oljeindustrin." (Irak behöver ökade oljeintäkter för att finansiera FN:s humanitära hjälpprogram.)

Hain: "När nu oljeinkomsterna ökat, så kan man inte underlåta att ställa frågan, varför vi fortfarande ser bilder på undernärda och sjuka barn."

Von Sponeck: "Detta tendentiösa påstående bortser från den blockadpolitik som skapar oerhörda hinder för att genomföra hjälpprogrammet. Blockaden omfattar produkter värda 2,2 miljarder dollar. Den högsta summa någonsin."

Hain: "Det är upprörande att den irakiska regeringen medvetet avstår från att ta emot mat och medicin."

Von Sponeck: "Trots era kunskaper upprepar ni om och om igen påhittad och egennyttig desinformation. Varför bortser ni från att FN:s försörjningsrapport visar att mat och medicin distribueras enligt fullt tillfredsställande metoder."

Von Sponeck säger att Hains upprepade påståenden att Irak på nytt utvecklar kärnvapen samt kemiska och biologiska vapen har bestridits såväl av FN:s förre vapeninspektör som av den nuvarande, Hans Blix: "Vi har inget belägg för något sådant."

När den permanenta internationella brottmålsdomstolen äntligen upprättas kan vissa överraskningar inträffa. Många människorättsjurister tror numera att västpolitiker, ansvariga för politiska och militära beslut som orsakar svårt lidande, kommer att betraktas som medbrottslingar.

Politikens Hain-gestalter måste se upp.

John Pilger