Aftonbladet
Dagens namn: Pontus, Marina
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Kultur

Klassiska riktlinjer

    Konfucius eller Kong Fu Zi (551-479 f Kr) var Kinas store vishetslärare. Han utformade en pliktlära inte helt olik det vi i vårt land upplever som typiskt svenskt eller

lutherskt. Den är känd genom lärjungarnas uppteckningar. Litterärt är han viktig eftersom han stadgade att Kinas kultur ska bygga på fem nedtecknade klassiker, varav Sångernas bok (Shi jing) är litterärt märkligast. De övriga är Boken om forntiden, Vår och höst, Ceremoniboken samt spådomsboken Yi jing.

Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet