Aftonbladet
Dagens namn: Antonia, Toini
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Kultur

När snabba bomber får gå före

    "Det här är inte alls farligt", förklarade en expert från Foa, Försvarets forskningsanstalt, för Dagens Nyheter för en vecka sedan: strålningen från Natos uranvapen är i själva verket mindre än bakgrundsstrålningen från svensk berggrund. Alltså måste det ju vara något helt annat som smittat Natosoldaterna.

Möjligtvis är det inte farligt att hålla i en granat med uranhölje, men vad FOA-experten glömmer att berätta är hur Natosoldaterna kommit i kontakt med uran: granaten har skjutits iväg med fem gånger ljudets hastighet och explosionen har förvandlat uranet till ett moln, aerosol vid nedslaget, vilket innebär att uran finns som uranoxidstoft i några av världens minsta partiklar, 5 mikron (det minsta en människa kan uppmäta är 1 mikron). Grundämnet uran är oerhört giftigt att andas in, och desto giftigare när det är lågstrålande - och det är just vad utarmat uran är.

Madeleine Albright, amerikansk utrikesminister, är fortfarande övertygad när hon intervjuas i tv: att soldater blivit sjuka har ingenting med DU-vapen att göra, vare sig det gäller de sjuka veteranerna från Kosovo eller från Gulfkriget för tio år sedan. Detta är fortfarande den officiella amerikanska hållningen när ofattbara 106 000 amerikanska veteraner från Gulfkriget insjuknat i så kallade GWI, Gulf War Syndrome. Ändå är det USA:s försvarsdepartement som förklarat dem för "disabled" (invalider).

Redan l995 tvingades USA:s regering att ersätta de sjuka och döende från Gulf-kriget. 1999 kom ett nytt lagförslag, där sjukdomen klassificerades: A: Smärtsyndrom B: Muskelsmärtor C: Utmattning D: Grav huvudvärk E: Minnesförlust F: Andningssvårigheter G: Sömnsvårigheter H: Eksem.

Det stora antalet missbildade foster som veteranerna fått räknas inte. I så fall skulle man vara tvungen att studera just effekten av uranets strålning inne i kroppen. Förutom strålning är det ytterst få kemiska ämnen (exempelvis Agent Orange) som kan ge genetiska skador - fosterskador.

 

    Det skulle kosta miljarder att sanera marken i Kosovo efter uranvapnen - och frågan är vad det skulle kosta i norra Kuwait och södra Irak. Under Gulfkriget exploderade 940 000 amerikanska kulor och 14 000 granater med uranhölje där. Leukemifallen har stigit med 700 procent i södra Irak, likaså antalet missbildade foster och barn.

För dem som hyllar snabba bomber framför segslitna förhandlingar bör DU-vapnens effekt bli en läxa, även de svenska Natoanhängarna borde tänka sig för en extra gång.

Maj Wechselmann
SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet