ÅSIKT

Orden, makten, magin

KULTUR

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

NAOMI KLEIN om hur snacket sänker börsen

Foto: AP
Börshets på Wall Street, New York

Hur många gånger

används R-ordet i medierna? R står för recession, alltså för avmattning och ekonomisk stagnation. Inflytelserika tidskrifter som Economist håller sig med mediebarometrar. Där mäts till exempel förekomsten av R-ordet i inflytelserika tidskrifter och tidningar. Om R-ordet begagnas särskilt flitigt i New York Times och Washington Post kan vi vänta en nedgång i och avmattning av ekonomin.

Det är förstås inte bara journalister som genom oförsiktigt ordval har makt att förstöra livet för miljontals människor. När den blivande vicepresidenten Dick Cheney helt nyligen använde R-ordet, blev han anklagad av Bill Clintons främste ekonomiske rådgivare. Cheney ”talade ner ekonomin”, sades det.

Makten att förändra verkligheten genom att ständigt upprepa vissa fraser eller ord brukar benämnas ”magi” eller ”förtrollning”. Och alla vet att det tjugonde århundradets ekonomi inte bygger på förtrollning utan på noggrant kalibrerade regler om samband mellan utbud och efterfrågan. Ett sådant system kan inte drabbas av recession, bara för att journalister och politiker använder R-ordet. Eller hur?

Oops, som Britney skulle säga, nu gjorde jag det igen – skrev det förbjudna ordet.

Den globala ekonomin

är på nåd och onåd i händerna på förtrollade ord, därför att ordens magi är upphovet till den nuvarande perioden av ojämförligt välstånd. Tänk bara på riskkapitalisten som skriver ut en check på tjugo miljoner dollar, bara med ledning av ett nedkrafsat budskap på en cocktailservett eller något löfte om en superny grej. Tänk bara på de snabbstigande kursvärdena för bolag som enligt alla traditionella indikatorer – försäljning, tillgångar, vinster – helt enkelt inte existerar.

Vad köpte investerare när de skickade Nasdaq-börsen upp i skyn? Som Thomas Frank sammanfattar i sin nya bok One Market Under God: De köpte flyktiga, förtrollade saker. De tjänade på möjliga eller fiktiva värden, på varumärken och rykten.

Enligt Harvard-ekonomen John Kenneth Galbraith skapas alltid väldiga marknadsuppgångar genom besvärjelser, ett slags hypnotiskt upprepade deklamationer av typen: Börsen kommer att stiga till oanade höjder. Den här verkställande direktören är verkligen en framtidsman.

I sin bok om den stora kraschen beskriver Galbraith l928 års spekulationsorgie som en massflykt in i inbillningens värld. Människorna försökte inte förstå eller bli övertygade om det verkliga ekonomiska tillståndet De sökte ursäkter för att fly in i en fantasivärld där börsvärdena kunde ta väldiga språng uppåt utan något samband med företagens vinster.

Samma flykt in i fantasin präglar dot-com-galenskapen. Fast numera är den inbillade världen än mer fantastisk, förstärkt som den är av hela den elektroniska nättekniken.

De senaste årens väldiga högteknologiska uppsving har inte bara fått draghjälp av en ökad efterfrågan på högteknologiska varor, den har också förstärkts av den nya avancerade teknikens förmåga att överförstärka våra framtidsdrömmar. Kort sagt: nya leksaker gör oss mer förtrollade av börsen än någonsin.

Våra dagliga kollektiva

böner om välstånd och rikedom bärs fram av CNN, CNCB och alla slags on-linemotsvarigheter. Det är därifrån som journalister, skojare, ekonomer, representanter för investeringsbanker och företagsledare gemensamt önskar fram ekonomisk uppgång. De avbryts endast av reklaminslag för trådlösa prylar, som hjälper oss att köpa och sälja på börsen dygnet runt var vi än befinner oss. Denna företagar- och affärsvärld påminner om sekter, som tror att om bara tillräckligt många människor på en gång hoppar upp och ner på sina yoga-mattor så skapas fred, klokskap och välfärd.

Det är orsaken till att det under det ekonomiska uppsvinget inte funnits särskilt mycket tid för dåliga och ogynnsamma ekonomiska nyheter i de till bönehus förvandlade tv-kanalerna. Marknadstvivlare bjöds aldrig in för att tala om de försämrade villkoren för låglönearbetare eller om de växande klyftorna mellan rika och fattiga. Ytterst knapphändiga samtal fördes om att arbetslöshetssiffrorna friserades med hjälp av att alltfler hänvisades till tillfällighetsarbeten och att fängelserna fylldes av miljontals unga män.

Det fanns helt enkelt inte plats för den sortens hädelser. Ett ekonomiskt uppsving, byggt på religiös tro, måste ständigt bekräftas och gestaltas för att kunna leva vidare.

Systemet fungerade ett tag. Besvärjelserna från de globala tv-näten och internet-handelns tempel har fört fler människor än någonsin till marknaden. Att investera har blivit ett tidsfördriv.

De senaste veckorna

har visat att marknadstron har en annan sida. Om dess besvärjelser kan leda till ett väldigt ekonomiskt uppsving, grundat på kraftigt övervärderade börsvärden, så kan det också finnas andra sorters magiska sånger, sådana som frambringas av det fruktade R-ordet. Det kan utlösa ett sönderfall och en nedgång. Och då inte bara på börsen utan också i köpcentrumen. Konsumenterna upphör att konsumera när deras aktieportföljer töms på värde.

Vi talade oss in i det ekonomiska uppsvinget. Vi kan också tala oss ut ur det. Precis som i ett trollerinummer.

Naomi Klein

Naomi Klein gav nyligen ut boken No Logo, en utförlig analys av de multinationella företagens makt, försäljningsmetoder, reklam och exploatering av låglönearbetare i tredje världen. Hon är också kolumnist i kanadensiska tidningar (bland annat The Globe and Mail varur vi hämtat denna text), känd debattör och flitig föredragshållare, främst på Nordamerikas universitet.

Översättning: Olle Svenning