Aftonbladet
Dagens namn: Pontus, Marina
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Kultur

Ensamhet, energi och värme

Foto: CATO LEIN

    Anna Hallberg debuterar med diktsamlingen Friktion (i serien Ny lyrik). Det vackert röda omslaget visar i häftigt perspektiv en av de stora, tornliknande metallkonstruktioner som bär upp kraftledningar – kanske en sinnebild av det stillastående, statiska är den bärare av ledningar som överför energi med en exakt utmätt grad av motstånd.

Begreppet ”friktion” är det motstånd mot glidning som finns mellan kroppar i kontakt, om det nu är ett föremål på ett lutande plan eller molekyler i en kopparledning. Friktion hindrar kroppar att skiljas från varann, gör varje stilla rörelse behagligt värmande men skapar brännande hetta vid häftiga utbrott. Dess strävan tycks vara det statiska.

Samlingen har åtta sviter och en avslutande dikt. Sviterna (utom den första som har tio dikter) består av nio dikter var. Första ordet i varje dikt är ett räkneord – två till tio i var-annan svit och tio till ett i varannan (undantaget är första sviten vilken räknar från ett till tio). Sista dikten räknar ”ett. noll.” Sviterna avskiljs från varann med en stor punkt, läsningen blir meditativ, fram- och baklängesräkningen är en hypnotiskt svängande pendel, där den regelbundet uppdykande punkten både är pendelns kula och en bild av ett svart intet.

Även dikterna har en regelbunden, återkommande struktur. Texten är sparsmakad, skriven som i stackato, ett uppräknande av ting, snabba rörelser, påståenden, som står i samband med diktens titelord. Samlingen får drag av talmystik, ett räknande in till det som är allt och inget.

 

    Det Anna Hallberg rör sig med kommer från alla livets håll, från ”tetris” till ”kardinal”, från ”klorin” till ”strapatser”. Med alla sina ord, sin regelbundenhet och sitt fantasifulla associerande, sin samtidiga strävan efter rörelse och stillastående är boken en fackverks-konstruktion, som en kraftledningsstolpe. En byggnad som står där i sig själv och strävar uppåt, mot en punkt där den upphör och där dess egentliga syfte – bärandet och överförandet av en annan kraft – tar vid.

Och så ser jag till slut att vad Friktion berättar är detta: sig själv, ensamheten och den värme och energi som alstras när någon är just detta och då en annan rör sig, läser, mumlar sig genom det som är ens liv.

 

Arne Johnsson
Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT
Om Aftonbladet