ÅSIKT

På tal om moral

1 av 2 | Foto: AP
..håller ju Ariel Sharon på att vinna posten som Israels premiärminister".
KULTUR

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

TORSTEN KÄLVEMARK om Milosevic, Sharon och internationell rätt

Jugoslavien måste

samarbeta med domstolen i Haag, framhöll vår statsminister och EU:s ordförande efter mötet med president Kostunica häromdagen. Det finns inget utrymme för dubbelmoral, fortsatte han.

Bra talat.

Fast vänta ett tag. Har vi verkligen en internationell rättsordning som är fri från dubbelmoral? Låt vara att man på Balkan vill mäta alla med samma mått, men skall de moraliska gränserna enbart dras runt det forna Jugoslavien?

Medan vi otåligt väntar på utlämnandet av Milosevic håller ju Ariel Sharon på att vinna posten som Israels premiärminister. Han är mannen som enligt folkrättslig expertis mycket väl skulle ha kunnat ställas inför en internationell tribunal 1982. Men precis som Serbien ville Israel ha en egen intern process. I den internationella dubbelmoralens namn har Sharon sedan tillåtits göra politisk comeback.

Sedan flera år pågår också processen att upprätta en permanent internationell domstol för krigsförbrytelser (ICC). När fördraget från Rom 1998 undertecknats av 136 stater anslöt sig på nyårsafton, i allra sista ögonblicket, tre tvekande länder: Iran, Israel och USA. En ovanlig, men inte helt oväntad, konstellation.

Men det faktum att USA skrivit under innebär ändå inte med säkerhet att Washington till slut kommer att ratificera fördraget. Hela tiden har man kämpat för att amerikansk militär personal skulle vara undantagen från åtal och trots att Clinton till slut ändå satte sitt namn under fördragstexten har tanken på en internationell rättsordning många politiska fiender.

Omedelbart efter

undertecknandet sände ordföranden i senatens utrikesutskott, Jesse Helms, ut ett pressmeddelande där han förklarade att presidentens åtgärd var ”outrageous”. Han lovade att kämpa emot USA:s anslutning till projektet och han såg fram emot att få hjälp av den nya administrationen, där bland annat den tillträdande försvarsministern Donald Rumsfeld tidigare skrivit under ett upprop till stöd för den motlagstiftning som Helms initierat (American Servicemembers’ Protection Act).

Det är naturligtvis oklart om Helms till slut får igenom sin vilja även om han tidigare stötts av praktiskt taget hela det republikanska ledarskapet, men hans hållning speglar ändå en generell amerikansk olust inför hela detta internationella projekt.

Det verkar därför

finnas all anledning för EU:s ordförandeland både i vår och senare att påminna makthavarna i Washington om det som president Kostunica nu med all rätt fått höra: I försöken att hitta en internationell rättsordning får det inte finnas den minsta misstanke om dubbelmoral. Då är detta mödosamma bygge för överskådlig framtid dömt att misslyckas.

Torsten Kälvemark