Aftonbladet
Dagens namn: Cecilia, Sissela
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Kultur

Debatt om förintelsen - igen

    "Här stöter en traumatiserad människa samman med ett traumatiserat tyskt samhälle." Så sammanfattar den tysk-judiske historikern Julius Schoeps de upprörda reaktionerna på den amerikanske historikern Norman Finkelsteins polemiska skrift Die Holocaust-Industrie, som kom ut i tysk översättning i förra veckan.

Ty med sin förvridna huvudtes, att de stora amerikanska judiska organisationerna instrumentaliserar Förintelsen och för egen vinnings skull för ett rovtåg i Europa, bryter Finkelstein indirekt mot värderingar som bestämmer tysk politik i samröret med det förgångna. Inte minst visade förhandlingarna om ersättning till tvångsarbetarna nyligen på vikten av de inflytelserika judisk-amerikanska organisationerna som förhandlingspartner.

I Tyskland är man väl medveten om hur viktiga organisationernas påtryckningar är för att få vissa industrier att betala. Därför är det här och inte i USA - även om Finkelsteins bok i första hand var avsedd för amerikanska läsare - som debatten nu rasar.

 

    Hur ömtåligt ämnet är i Tyskland visades då den kända filmaren Tina Mendelsohns dokumentär om Finkelstein i USA, En bok, en skandal, lyftes ur tv-programmet den 5 februari. Tv-ledningen ville gardera sig för "bifall från fel håll", det vill säga de högerextremister som använder lösryckta citat ur boken utan att låtsas om att Finkelstein som antifascist befinner sig i ett motsatt politiskt läger. Några dagar senare visades filmen i samband med en debatt. Som de flesta andra tar Mendelsohn klart avstånd från Finkelsteins teser.

Ändå är det få debattörer som bestrider att det finns en sanningskärna i vissa av Finkelsteins påståenden. Så exempelvis kritiseras de judisk-amerikanska organisationerna för att inte vara nog transparenta. Först då de ger en fullständig inblick i sin verksamhet kan de helt fria sig från Finkelsteins attacker. Andra, bland andra den tysk-judiske historikern och författaren Rafael Seligmann, kritiserar ett alltför dominerande Förintelse-medvetande såväl i USA som i Tyskland.

Den judiska identiteten reduceras till fyra år av Förintelsen medan över tusen år av judisk kultur i Europa hamnar i bakgrunden, påpekar Seligmann. "Förintelseidentiteten har blivit en ersättningsreligion. I USA stänger man synagogor medan Förintelsemonumenten blir allt fler."

 

    Samtidigt som Norman Finkelstein är amerikanske historikerkollegan Peter Novick i Tyskland för att även han presentera en bok om "amerikaniseringen" av Förintelsen, Nach dem Holocaust. Det var Novicks bok som år 1999 gav Finkelstein idén till The Holocaust Industry. Till skillnad från Finkelsteins polemik är Novicks väl rechercherade och kritiska bok på väg att bli ett standardverk. Men det är Finkelsteins tillspetsade teser som just nu fungerar som en utlösningsmekanism för en allt viktigare debatt.

Lisbeth Lindeborg

 

Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet