ÅSIKT

Krig, lidande och ensamhet

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Du Fu

(712–770) var vid sidan av

Li Bai

den främste av de många poeterna under Tangdynastin i Kina. Nya tonarter och melodier skapade nya versmått. Under Tang uppfanns papperet i Kina. Billigare böcker gav litterär blomstring. Men Du Fu är en dystrare herre än Li Bai. Dikterna skildrar krigets fasor, brända byar, flyktingars längtan, egna lidanden, åldrande och ensamhet. Men även Du Fu kan skapa subtila naturstämningar, som har satts i samband med buddhistisk mystik.