ÅSIKT

Riksteatern - siffror

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Samhällsbidrag i löpande värden. Mkr

Årtal i vänstra spalten.

Kronor i miljoner i högra spalten.

        staten

77/78         67,864

82/83        96,654

87/88        128,215

92/93        212,987

97        214,532

98        218,833

99        222,985

Egen finansiering i procent

(gager plus övriga intäkter exkl. offentliga bidrag)

77/78        17

82/83        19

87/88        18

92/93        19

97        12

98        19

99        20

Antal nya, egna produktioner

(varav B & U inom parentes)

77/78        73 (23) a)

82/83        66 (25) b)

87/88        37 (11)

92/93        40 (10)

97        19 (7)

98        18 (10)

99        18 (5)

Antal produktioner i samverkan

(varav B & U inom parentes)

77/78        25 (1)

82/83        19 (1)

87/88        7 (1)

92/93        11 (0)

97        15 (1)

98        19 (3)

99        20 (4)

Antal egna föreställningar totalt

77/78        3 540 a)

82/83        2 657 b)

87/88        1 749

92/93        1 605

97        1 146 c)

98        1 189 c)

99        1 050 c)

Antal egna föreställningar B & U

77/78        1 608 a)

82/83        1 161 b)

87/88        547

92/93        525

97        550

98        595

99        444

Antal besökare

(varav B & U inom parentes)

77/78        742 863 (201 446) a)

82/83        596 004 (162 462) b)

87/88        397 015 (75 841)

92/93        324 965 (69 356)

97        228 377 (43 713)

98        347 167 (52 500)

99        339 183 (77 382)

Antal besökare per föreställning

77/78        190

82/83        193

87/88        190

92/93        178

97        154

98         201

99        194

Samhällsbidrag per besökare i löpande värden

77/78        91

82/83        162

87/88        323

92/93        653

97        939

98        630

99        657

Antal tillsvidareanställda

(varan konstnärlig personal inom parentes)

77/78        288 (98)

82/83        288 (88)

87/88        233 (67)

92/93        216 (53)

97        173 (32)

98        162 (30)

99        146 (28)

Antal årsverken

(varav konstnärlig personal inom parentes)

77/78        461 (224)

82/83        427 (198)

87/88        364 (145)

92/93         369 (160)

97        322 (117)

98        315 (115)

99        272 (84)

Anm. Södra Teatern ingår inte i siffermaterialet för Riksteatern

a) Inkl. tre regionala ensembler

b) Inkl. två regionala ensembler

c) Antal föreställningar i samproduktion: 1997: 293, 1998: 535, 1999: 702