ÅSIKT

Svar direkt från Gunnar Ohrlander:

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

1. Den rapport som finns på nätet är Jan Lewins slutrapport, justerad sedan Riksteatern lämnat sin version.

2. "Beskrivningen av teatrarna ska inte göras av dem själva", enligt Kulturrådets chef Anita Jonsson.

3. "Jan Lewins rapport håller inte låg kvalitet", säger hon. "Kulturrådet har inget att erinra mot resultatet."

Orsaken till att man stoppade den var att man hoppades på dialog, men teatrarna ville inte.

ARTIKELN HANDLAR OM