ÅSIKT

Bara en slump?

KULTUR

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

MAJ WECHSELMANN om vapen, offer och nyhetsförmedling

Foto: AP
En irakisk mor med sitt leukemisjuka barn vid barnsjukhuset Al-Mansur.

De barn som föds på irakiska sjukhus har samma genetiska skador som barnen som föds av amerikanska gulfkrigsveteraners fruar i Arkansas och Minnesota. De vanligaste missbildningarna är att barnen saknar armar och ben; händer och fötter sitter direkt på bålen. Andra föds med två hjärtan, ovanligt svår harmynthet eller utan huvuden.

Amerikanska och irakiska krigsveteraner drabbas av samma sjukdomar eller, rättare, komplex av sjukdomar: extrem trötthet, minnesförlust, fibroamalgi, bronkit kombinerat med astma, levercancer, njurcancer, lungskador och leukemi. Bara sammanträffanden?

Svenska journalister åker till områden där man avfyrat ammunition med utarmat uran. De möter missbildade och cancersjuka barn och vuxna och när de kommer hem blir de lugnade av svenska strålforskare: "Utarmat uran strålar mindre än naturligt uran."

Goddag yxskaft!

En Boris Benulic skrev en hel kolumn i Metro om att utarmat uran inte var farligt med mindre man bredde det på frukostmackan, och att GWI, gulfkrigssjukan, var ren inbillning, jämförbar med yuppiesjuka.

Experter står emot experter: Sven Kullander, professor i högenergifysik i Uppsala, fors-kar i elementarpartiklar. Enligt honom utgör utarmat uran, det vill säga isotopen U-238, en klar risk och en strålningsfara om den hamnar inne i människokroppen, eftersom den i likhet med radon är en så kallad alfastrålare.

Det lätta uranoxidstoftet har på grund av de stora kvantiteter som spritts över så stort område (300 ton enbart i södra Irak) andats in av många barn.

Alfastrålar har en tjugo gånger större joniseringsförmåga än annan strålning och även om strålningen har kort räckvidd så räcker den för att förstöra vävnad i lungor, njurar, lever och benmärg, säger den internationellt kände strålforskaren Rosalie Bertell. Även strålningen från DU-ammunition (depleted uranium) som varken har exploderat eller bränts är så stark att tyska polisen ryckte ut i skyddsdräkter för att beslagta de kulor forskaren Horst-Sigwart Günther hittat i öknen i Irak och lämnat in till Technische Universität i Berlin.

Redan 1997 skrev amerikanska försvarsdepartementet (Office for Special Assistance for Gulf War Illness) följande om utarmat uran: "Efter Gulfkrigen har Försvarsdepartementet dramatiskt uppgraderat varningarna till soldater och officerare om de risker som är förbundna med användning av utarmad uran på slagfältet." Samtidigt fortsätter amerikanska försvarsdepartement att försäkra att verkningarna av det utarmade uranet enbart drabbat speciella amerikanska team som rengjort DU-kontaminerade stridsvagnar eller av misstag drabbats av amerikansk ammunition.

Svenska journalister blir villrådiga. Dagens Nyheter frågar en professor i medicinsk strålningsfysik, Anders Brahme, om det eventuellt kan vara Saddam Husseins biokemiska vapen som orsakar ökningen av leukemifall.

Vår främsta expert på området, Anita Meyerhöffer, som fors-kar om Saddams biokemiska vapen på Totalförsvarets forskningsinstitut i Stockholm, tillfrågas inte. Svaren från de två svenska forskarna är totalt olika. En av de två måste ha fel.

DN citerar Anders Brahme: "Det är högst sannolikt att Saddam Hussein drog ner biokemiska vapen till södra Irak, och det kan ju ha räckt med att något av förråden bombades och att innehållet i de kemiska vapnen spreds i området för att orsaka en förhöjd förekomst av cancer och hellip."

Anita Meyerhöffer påpekar att ett ytterst begränsat förråd i Kamachachi bombades den 31 mars 1991 - en månad efter att de amerikanska soldaterna rest hem. Detta kan inte ha berört södra Irak - något som CIA meddelade redan 1995.

Rosalie Bertell har engagerat sig för offren för DU och bland annat initierat en undersökning av invånarna kring anläggningen för DU-ammunition i Oklahoma. Resultaten fick henne att tvivla på att det som används till DU-ammunitionen enbart är utarmat uran.

Organisationen NACE (Native Americans for a Clean Environment) bad Bertell komma till Gore i Oklahoma, där den multinationella koncernen Kerr Magee framställde uran för ammunition. En ung man som varit i beröring med fabriksavfall hade dött och människorna kring fab-riken klagade över hittills okända hälsoproblem. Missbildningarna hos flera djur hade stora likheter med de som den tyske professorn Horst-Sigwart Günther observerat i öknen i Kuwait och Irak 1995. Bertell såg grodor med nio ben, kaniner med flera hjärtan, hjortar med två huvuden.

Människorna i Gore oroades över att Kerr Magee förvarade uranavfallet i djupa brunnar som hotade grundvattnet i detta utpräglade lantbruksdistrikt. Allteftersom de lokala invånarna blev sjuka och började klaga, köpte Kerr Magee upp deras gårdar och övertog deras lantbruk. Till sist krävde lantbrukarna en hälsoundersökning, som gjordes av Medicinska institutet vid New Jersey University.

Det visade sig att invånarnas andningsorgan och njurar var i förbluffande dåligt skick. Undersökningen ledde till att Kerr Magee fick sälja anläggningen, som därefter lades ned.

Misstanken att uran från upp-

arbetningsanläggningarna blandats med avfall från kärnkraftsverken blir allt starkare. Det är ett avfall som innehåller inte bara ut-

armat uran utan också "skitigt uran", (dirty uranium) med isotoperna U-234 och U-236 och dessutom det för alla däggdjur farligaste giftet i världen: plutonium.

Det är hög tid att dagstidningsjournalister börjar arbeta lika självständigt som tv-filmare har gjort. Ta reda på fakta. Kan tragedierna i Irak och USA bara vara en slump?

Maj Wechselmann