Aftonbladet
Dagens namn: Lillemor, Moa
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Kultur

...och närmare Malmös själ

    Fredrik Ekelund fortsätter att skriva in Malmö på den litterära kartan, fastän formerna skiftar. Ett par olikartade arbetsmiljöer gav ramen för Stuv Malmö, kom! och Taxi två-sju. De följdes av bredare epik i Jag vill ha hela världen! och en ren deckarhistoria i Nina och sundet. Det myllrar av människor i dessa romaner, men Malmö förblir huvudpersonen.

I sin nya roman Torget tar Fredrik Ekelund konsekvenserna av detta myllrande och presenterar 163 röster i tur och ordning, snabbskisser av människor i rörelse i trakterna kring Triangeln och Möllevångstorget. Det är korta komprimerade porträtt av folk på gatan, vars förbiskymtande anletsdrag förses med karaktär och livsöde av författaren. Som han brukar lämnar Ekelund överklassen åt sitt öde, det är invandrare, småfolk, arbetare, alkoholister, ensamstående, drömmare och förlorare, som han uppmärksammar där på gatan. De flyktiga men ofta ändå konturskarpa porträtten hakar i varandra i en lätt sorgsen malmöitisk ringdans.

 

    Många författare gör försök att fånga en stads själ, och Fredrik Ekelund gör det mer energiskt än de flesta.

Hans metod framstår som den absoluta motpolen till exempelvis Katarina Frostensons i libretton till den omskrivna operan Staden. Där Frostenson i närmast panisk skräck för levande människor omedelbart försöker frammana något så egendomligt som en ren scenisk abstraktion av stadens själ, går Ekelund lidelsefullt in för att lyfta fram individer, en i sänder och med djupaste respekt för vars och ens livsöde. Det är både mer sympatiskt och mer litterärt givande, men samtidigt verkar han missa något av det som Frostenson var ute efter, den svårgripbart kollektiva karaktären av en stad. Den kommer man knappast åt genom att rada individuella snabbporträtt på varandra.

 

    Men Torget bör nog inte läsas som en separat bok utan snarare som en del i en hel serie litterära verk, där Fredrik Ekelund mer eller mindre systematiskt och från skilda infallsvinklar arbetar sig fram mot att frilägga staden Malmös själ. Att fånga det abstrakta genom att envist lyfta fram det konkreta i all dess mångfald förefaller mig på så vis fungera som en god metod.

Lennart Bromander
Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet