ÅSIKT

Hela rapporten finns på nätet

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

I Sydsvenska Dagbladet (10 mars) använder sig Sven Nilsson av Jan Lewins stoppade kulturrådsrapport som utgångspunkt för en kritisk genomgång av teaterns kris i Malmö och de dyra omorganisationerna.

Tyvärr är rapporten opublicerad, skriver Sven Nilsson. Lyckligtvis har han fel: hela rapporten finns att läsa här på Aftonbladet.se/kultur

Ett annat misstag begår Riksteaterns ledning när den i Aftonbladet (10 mars) hävdar att den rapport som ligger på nätet inte är samma rapport som Riksteatern avvisade. Sanningen är att styrelseordföranden i Riksteatern, Eva Gillström, i januari i år fick ta del av den färdiga och av Jan Lewin justerade rapporten vid en uppvaktning på Kulturrådet. Hon förklarade att Riksteatern inte kunde acceptera den.

Gunnar Ohrlander