ÅSIKT

Diktaturens alibi

KULTUR

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

OLLE SVENNING om mord, folkfördrivning, oljepengar - och Carl Bildt

År 2000 blev ett gott år för Lundin Oil. Bokslutskommunikén berättar om en vinst efter skatt på 225,5 miljoner kronor. Högst och bäst i familjeföretagets historia. Framtidstron är stark. Ett intensivt borr- och seismikprogram förutses i Sudan, i Thar Jath. Block 5A:s oljefält. 4 620 fat olja om dagen väntar och Block 5A är redan vinstgivande, det bevisas av GNPOC, oljekonglomeratet med kinesiska, kanadensiska och sudanesiska ägare.

Lundin Oil är också allierat med den sudanesiska diktaturen, en av jordens mest brutala. Två bolag från Sudan är delägare i Lundin Sudan Limited.

Oljeutvinningen förutsätter att logistiken fungerar. Alltså låter Lundin Oil konstruera en allvädersväg på tio mil. Programmatiskt utlovar Adolf Lundin, företagets grundare, att miljön ska respekteras, liksom ortens befolkning. De ska rentav ha glädje av vägen. Här instämmer nyutnämnde ledamoten av Lundin Oils styrelse, Carl Bildt.

En skugga faller dock över Lundin och fredsingenjören Bildt. Sudan är härjat av inbördeskrig sedan arton år. Regeringen utsätter landets södra del, där oljan finns, för oerhörda övergrepp, för mord, folkfördrivning och den brända jordens taktik. Gerillan ska krossas. Det förutsätter vapen och militär styrka. Kostnaderna är höga. De som kan betala är oljebolagen. Ja, de betalar inte till de 4,5 miljonerna fördrivna och de oändligt många svältande. Inte till Röda Korset och sjukhus som demolerats av regeringstrupperna.

Nej, bolagens pengar går i stället till regeringens krigsmaskin. Regeringens dåvarande talesman Hassan al Turabi sa i en intervju (Akhbar al Yom 30 april -99): "Vi bygger för närvarande många vapenfabriker" för att försvara oss mot konspirationer" Regeringen ska använda oljepengar för att finansiera dessa fabriker."

Området kring oljefälten har rensats effektivt. Tiotusentals människor flyttades eller drevs i väg, byar brändes, militärgarnisoner upprättades längs Lundins långa väg. Sudan är ett av världens i särklass fattigaste länder, men kunde ändå snabbt fördubbla militärutgifterna. Oljebolagen hjälper till med finansieringen. Rapporterna om detta är många. Amnesty anklagar oljebolagen för att inte reagera mot övergreppen mot mänskliga rättigheter. Christian Aid beskriver Lundins med fleras vägar och infrastruktur som baser för militärens attacker mot gerilla och befolkning. FN:s särskilde Sudanrapportör skriver att regeringen använde militären för att bygga en stor säkerhetszon med avsikt att skydda oljebolagens intressen. Ett cordon sanitaire skulle diplomaten Carl Bildt kalla det.

Kanadas utrikesdepartement skrev i en rapport från Sudan: "De bevis vi samlade, och i den inkluderas personliga vittnesmål från direkt inblandade, leder oss till slutsatsen att oljan förvärrar konflikten i Sudan."

FN:s World Food Programme anger att 36 000 människor drivits bort från sina hem för att oljeutvinningen ska förenklas.

ViTrade, som gör finansiella riskkalkyler, skriver: "Oskyldiga civila dödas och drivs bort från oljeregionerna eller utsätts för allvarliga risker, därför att oljeutvecklingen står i strid med mänskliga behov av bistånd." Mycket riktigt är numera FN:s möjligheter att ge akut bistånd till folket i Sudan i stort sett omöjliggjorda.

Europeiska bolag, i oljebranschen såväl som i andra näringsgrenar, gör en annan kalkyl än amerikanska. USA inledde redan 1997 sanktioner mot Sudan. Fri- och rättighetsgrupper begär, liksom starka kristna organisationer, att Bush-administrationen ska ingripa.

Ian Lundin, Lundin Oils nuvarande vd, har ett lättare anslag: "Du måste åka dit där det finns politiska risker, därför att de traditionella områdena är redan upptagna" Du hamnar kanske i extra djupa vatten, som de flesta oljebolagen har råd att göra" De politiska riskerna är hanterbara." (The Wall Street Transcript 10/25/1999).

Lundin trivs på djupt vatten och nära avgrunden. Han hämtar sin olja i Libyen, Sudan, Somalia och rentav i Vietnam. Han har inte sett några brända byar i Sudan, "bara stammar som slåss med varandra".

Carl Bildt ekar de koloniala fraserna om "stamkrig" och gör det sammanfattande omdömet att folk verkar trivas i Sudans oljeregion, "människor flyttar dit".

Det är lätt att begripa varför Lundin Oil vill ha Carl Bildt med i sin styrelse. Ett alibi och en man för vilken varje makthavare öppnar sina oljekällor. Adolf Lundin måste vara nöjd med sin lojale styrelseledamot, som snabbt förstått branschens cynism.

Studerar man Lundin Oil något närmare, märks ganska snart ett visst mönster. Bolaget är lierat med moderaterna. Lundins image och mediebild putsas upp och säljs av det moderaterna mycket närstående bolaget Kreab.

Adolf Lundin håller sig med flera bolag, bland annat Vostok Nafta. Ett aktiebolag registrerat i Bermuda tillika hundraprocentig ägare av ett cypriotiskt dotterbolag, som i sin tur äger ett par ryska bolag. Bolagets implicita avsikt är att komma över ryska företag, gas och olja till exempel. Lundin började sin karriär med rysk olja.

Vostok Naftas styrelse består till en del av ryssar med direkt koppling till sitt lands oljeindustri och naturresurser. I styrelsen sitter också Jonas Hafström.

Hafström var under tolv år Carl Bildts närmaste utrikespolitiske rådgivare, bland annat under Bildts korta period som regeringschef.

Hafström är numera enhetschef på utrikesdepartementet. Alltså, samtidigt med en framskjuten post i UD verkar han som styrelseledamot i ett bolag, uppenbart konstruerat för att komma åt rysk olja och ryska bolag. Diplomater brukar städslas av storbolag, men först efter pensioneringen.

Historiskt är det helt normalt att näringsliv och den politiska högerns elit är sammanvävda. Det vi nu kan iaktta är ett förfall. En moderat diplomat gör tjänst åt Bermudaregistrerade oljespekulanter. En före detta moderatledare, ännu med visst internationellt anseende, som föredrar att liera sig med oljekapitalet i diktaturens Sudan framför att arbeta för fred och mänskliga fri- och rättigheter. Alltså för de värden hans nuvarande uppdragsgivare FN står för.

Olle Svenning