Aftonbladet
Dagens namn: Lukas
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Kultur

Levande skrift om Olof

Olof Lagercrantz skrivkonst hyllas av hans vänner.Olof Lagercrantz skrivkonst hyllas av hans vänner.   Olof Lagercrantz skrivkonst hyllas av hans vänner.Olof Lagercrantz skrivkonst hyllas av hans vänner. Foto: Joachim Lundgren

    Vänbokens genre är också vänlighetens. Skuggan av något annat än vänlighet skymtar dock i bidragen till Vårt behov av Olof – en vänbok till Olof Lagercrantz 90-årsdag, oftast som stilla, milt överseende reprimander mot de som förr och nyss vädrat gamla oförrätter. Att verka som författare och skribent i Sverige är som att befinna sig i en ständig domstolsförhandling: vad du än skriver kan det komma att användas emot dig i evigheters evighet. Olof Lagercrantz fann – ja, finner förmodar jag – denna belägenhet absurd, och liksom så mycket annat i denna märkliga tid består det verkligt egendomliga i att det absurda tas för normalt.

De knappt femtio bidragen till volymen, huvudsakligen skrivna av författar- och skribentkolleger, är i stort eniga om Lagercrantz mänskliga egenskaper: givmild, uppmärksam och lyhörd, alltså vad som en gång kallades en storsinnad själ. Elogerna till hans skrivkonst och självklara umgängesrätt med döda författare – Swedenborg, Conrad, Proust, Ekelöf – är legio och någon gång sammanfaller själens storhet med stilens lätthet, som i Hans Ruins bidrag där släktens tradition av skrivande upplöser gränsen mellan liv och dikt: ”Livet skulle liksom räddas in i skriften”.

Inför den högste domaren, närvarande eller frånvarande, har Lagercrantz samlat bevismaterial, men knappast som en lydig tjänare i domstolen, snarast som en oskyldig ande vars håg står till att låta rättvisans institutioner rikta sina ansträngningar mot de orättfärdigheter som sker utanför den skrivna världen.

 

    Att likna Olof Lagercrantz vid Vergilius (Jonas Modig) eller Montaigne (Arne Melberg) är vackra vänligheter, men de mörklägger engagemanget, som likt en ljus skugga hela tiden följer hyllningsföremålet utanför skrivkammaren.

Georg Henrik von Wright påminner om hur hans och Lagercrantz pessimism sammanfaller, men medan vetenskapsmannen inte förmått lämnat analysen, har diktaren vetat att ge uttryck åt vandringen mot det mörker och den undergång som de båda sett.

Så klarnar bilden, ett liv i skrift där orden egentligen genast vill lämna trycket och gå ut i handling, lika målmedvetna och avklarnade i det verkliga livet som på boksidan eller i tidningsspalten. Är det inte det vi menar när vi säger att en text lever?

 

Claes Wahlin

vänbok

VÅRT BEHOV AV OLOF – EN VÄNBOK TILL OLOF LAGERCRANTZ 90-ÅRSDAG

W&W

SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet