ÅSIKT

”Vulgärt” språk

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Petrarca

(1304–74) förnyade med sina sonetter kärleksdikten i Europa. Han blev den förste kändisförfattaren i modern tid, hyllad vid hoven. Han dyrkar flickan ”Laura” i ”den nya ljuva stilens” anda. På avstånd. Men hon är ändå en helt jordisk kvinna, mer levande än något dyrkat föremål tidigare. Naturen får ett egenvärde. Petrarca föraktade själv dessa dikter på ”vulgär” italienska. Han trodde att det var genom ett epos på latin om romerska krig, Africa, han skulle nå eftervärlden.