ÅSIKT

Präster uppför mysteriespel

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Mysteriespel är samlingsnamn på de skådespel som började uppföras av präster eller hantverksgillen i medeltidens städer när dessa blivit tillräckligt folkrika för att samla en teaterpublik. Bibliska personer, helgon och symboliska figurer som "Synden", "Goda gärningar" eller "Envar" agerar. Många franska och engelska spel finns bevarade särskilt från 1400-talet. Spår av deras scenteknik och moral finns hos både Shakespeare och Spaniens stora renässansdramatiker.