Aftonbladet
Dagens namn: Elisabet, Lisbet
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Kultur

Prototyp för debutroman

    Anna-Karin Selbergs Vit utgör i skelettartad form ett slags prototyp för typisk svensk debutroman av i dag. En ung kvinna utan namn sitter vid sin cancerdöende mors sjukbädd och stirrar ömsom på modern ömsom på de spår av liv, som skymtar utanför sjukhusfönstret. Det handlar om förhållandet mor och dotter, ingen av dem har i övrigt någon social förankring, inget yrke, knappt några andra släktingar. De bor i en namnlös stad, även om det plötsliga uppdykandet av ordet Svartbäcksgatan indikerar Uppsala. Det är bara den enklaste intimaste relationen mellan två närstående, som gäller.

Så har det varit i många romaner av unga författare de senaste åren, och erinringar vid dödsbädd eller under uppröjning i avliden anförvants lägenhet är också ett högfrekvent motiv (jag borde ha fört statistik).

Det verkar finnas en rädsla hos många yngre författare att våga skriva in sina gestalter i ett större sammanhang, socialt, ekonomiskt eller existentiellt. Anna-Karin Selberg sällar sig till denna inåtvända trend, där ett par, tre människor i en familje- eller släktskapsrelation står med ryggarna vända utåt, medan de gnider sina problem mot varandra. Hennes roman är uppdelad i mycket korta, väl genomarbetade stycken, men resultatet blir ohjälpligen för småttigt och anspråkslöst. Livet och litteraturen kräver större grepp.

Lennart Bromanderroman

Anna-Karin Selberg

Vit

Anamma

 

Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet