Aftonbladet
Dagens namn: Antonia, Toini
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Kultur

Hur ska vi rädda marknaden?

    I en enkel men förvånansvärt välfylld introduktion till vår tids fria och globala kapitalströmmar och dess följder ger ekonomen Kenneth Hermele kärleksfulla och välmenta råd om hur marknadsekonomin ska räddas för framtiden.

Räddas undan sin egen självförgörande aggressivitet, vill säga.

Sådana är nämligen konsekvenserna för demokratin (tillbakaträngd), för den sociala rättvisan (allt mindre), för miljön (i bästa fall möjlig att exploatera) i såväl vår egen som i tredje världen. Om inte marknaderna politiskt styrs in mot socialt mer acceptabla mål väntar betydligt värre saker än reglering runt hörnet: totalitära rörelser till ”nationellt självförsvar” mot det internationaliserade kapitalet. Fröna till dem ligger redan i jorden.

Det är litet som den reformerta arbetarrörelsen en gång sa till den mot demokrati och välfärdspolitik direkt fientliga högern: avvisar ni reformer är det kommunismens spöke ni kommer att få tampas med.

Så är det också framför allt trygga brittiska och amerikanska liberaler som John M Keynes, Karl Polyanis, John K Galbraiths och James Tobins argument för och förslag till metoder för reglering av finansmarknaderna som Kenneth Hermele presenterar. Ärkespöket Karl Marx är borta. Han nämns blott en gång, med konstaterandet att han hade fel.

Regleringarnas syfte är ju att rädda, inte att störta marknadsekonomin. Det konkreta förslag Hermele ägnar störst utrymme och kraft är James Tobins om en skatt på valutahandel, utformad så att den drabbar kortsiktig och spekulativ valutahandel hårt men långsiktiga investeringar och varuhandeln knappast alls. Inte förvånande med tanke på dess aktualitet som Attacs främsta krav, mer förvånande då Tobinskatten ensam sannolikt inte är tillräcklig för att undanröja de problem Hermele redogör för.

 

    Hade jag önskat något vore det därför en än fylligare introduktion och diskussion av John Eatwells och Lance Taylors förslag om en World Financial Authority med kraft att stödja och kontrollera regleringar i internationell skala. Hur bra det än är att Tobinskatten etableras på dagordningen bör den inte få skymma andra och kanske effektivare åtgärder.

Det är bara en marginalanteckning till en lysande dörröppnare till den inte särskilt lättöverblickbara globala polititiska och ekonomiska arena där så mycket av vår vardag och framtid avgörs. Kenneth Hermele har gett oss en väg in.

Tommy BengtssonSENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet