ÅSIKT

Humanist och bestseller

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Erasmus av Rotterdam

(1466–1536) brukar framställas som den störste av humanister men blev också den förste att utnyttja den nya boktryckarkonsten till bestsellerskrivande. Hans historiska betydelse ligger främst i teologisk propaganda och bibelstudier. Av hans litterära verk är åtminstone Dårskapens lov 1511 ännu läsbar med sin ironi mot makten, kyrkan och människan i allmänhet. Medan Dante från hela handskriftstiden är bevarad i ca 600 ex, spreds Erasmus i 750 000!