ÅSIKT

Den siste store latinhumanisten

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

S:t Thomas More

(1478–1535) är litterärt mest bekant för Utopia, en förbryllande dialog om en hednisk idealstat där kommunism, fred, jämlikhet, jämställdhet, sexuell frihet och total lycka råder. Menar han allvar? Kan ett helgon vara kommunist? En lordkansler anarkist? Det verkar faktiskt så. Men han valde ändå att ge sitt huvud som martyr för katolska kyrkan då Henrik VIII brutit med påven. På en gång för tidigt och för sent ute blev han den siste store latinhumanisten.