Aftonbladet
Dagens namn: Severin, Sören
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Kultur

Ska de be till Gud om mindre regn?

    FREDRIK LUNDBERG om kärnkraftens kris och lögner
Barsebäck - trots stängningen blev det ström över.   Barsebäck - trots stängningen blev det ström över. Foto: Mats Cson

År 2000 minskade kärnkraften med 20 procent.

"De huvudsakliga skälen till produktionsminskningen var dels stängningen av Barsebäck 1 den 1 december 1999, dels nedreglering av samtliga reaktorer under längre tidsperioder på grund av den synnerligen goda tillgång på vattenkraft under året", skriver KSU, som är kärnkraftindustrins utbildnings-, informations- och propagandaorganisation i årsskriften Erfarenheter från driften av de svenska kärnkraftverken.

    Detta påstående innehåller inte ett sant ord. Det är visserligen sant att det regnade mycket förra året. Men det var inte därför kärnkraften hade sitt sämsta produktionsår någonsin.

I pressmeddelanden från Forsmark den 15 juni 2000 sägs att styrelsen fattat beslut om en ny produktionsplan under de tre kommande åren: "Detta innebär en produktionsminskning med mellan 2,5 och 3 TWh jämfört med tidigare normalår".

Ringhals meddelade, också i juni, att man skar ner sitt produktionsmål för de tre kommande åren med 3-4 TWh

Oskarshamnsverket meddelade den 6 juni att strategin för driften år 2001 innebar en minskning av produktionen med mellan 2 och 2,5 TWh.

Dessa nedskärningsplaner är således sammanlagt 7,5-9,5 TWh/år, utöver stängningen av Barsebäck 1, som i sig innebar en produktionsminskning på knappt 4 TWh/år. Ett halvår efter stängningen av en barsebäcksreaktor, något som kärnkraftindustrin med alla medel bekämpat i 25 år, så beslöt alltså industrin själv att stänga motsvarande 2-3 barsebäcksreaktorer till.

Så kan det gå.

Nu vare det mig fjärran att påstå eller ens insinuera att de tre verken samordnat sina produktionsplaner. Det vore en brottslig kartellöverenskommelse i syfte att påverka elpriserna. En sådan skulle resultera i gryningsräder från konkurrensverket och böter på åtskilliga hundra miljoner kronor. Det är en allvarlig sak att beskylla någon för ett sådant brott, när det lika gärna kan ha varit en ren tillfällighet.

Däremot är det nonsens att Ringhals, Forsmark och Oskarshamn skulle skära ner sin produktion år 2001 därför att Barsebäck 1 stängde 1999. Snarare tvärtom, väl?

Lika klart är att nedskärningsplanerna inte kan ha motiverats av vattenkraftstillgången. Ingen kunde i juni år 2000 veta något om hur mycket det skulle regna år 2001-2003.

Skälet till den minskade produktionen var istället att det inte fanns någon marknad för hela kärnkraftsproduktionen, inte år 2000, och inte år 2001, 2002 och 2003.

Skälet till detta är i första hand att priserna sjunkit långt under kostnaden för de äldre kärnkraftverken. Kärnkraften har mycket svårt att hävda sig på marknaden, särskilt som den belastats med en särskild skatt på 2,7 öre/kWh. Denna skatt kom till för att sätta fart på avvecklingen, vilket den alltså också gjort.

En annan slående iakttagelse är att marknaden för Bra Miljöval-el förra året uppgick till över 8 TWh - en siffra som ligger mycket nära nedskärningsplanerna. I kampen om denna "gröna el" får inte kärnkraften vara med, och de har alltså förlorat i marknadsandel.

Ytterligare ett skäl till den låga produktionen är att Ringhals 1, Sveriges näst äldsta reaktor, var avstängd från 13 juli till nyår, huvudsakligen på grund av problem med härdstrilens upphängningar. Detta innebar ca 2,5 förlorade TWh och hade heller ingenting att göra med Barsebäck eller vattenkraftssituationen.

    Men om det är olönsamt att köra funktionsdugliga reaktorer så måste det vara ännu mer olönsamt att ha folk sysselsatta med att reparera reaktorer som inte producerar. Kärnkraftindustrin kan kanske rädda lönsamheten genom att dra ner på underhåll, eller hålla uppe anläggningarnas tekniska status genom att satsa ett antal miljarder på detta. Men den kan inte göra bådadera. Den enda framkomliga vägen, utom att stänga några reaktorer för gott, är att be till Gud om mindre nederbörd.

Fredrik LundbergFredrik Lundberg
Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet