ÅSIKT

Luther var en stor poet

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Luther

(1483–1546) är viktig även i litteraturhistorien. Hans reformation vore omöjlig att sprida utan boktryckar-konsten. Tanken på ”evangelisk kristendom” byggd på texttolkning vore otänkbar utan en ny syn på läsning. Med sin bibelöversättning skapade han tyska språket och inspirerade ytterligare ett antal bibelbaserade språk som svenskan. Dessutom var han i sina psalmer en stor poet i naiv eller hårdkokt stil: ”Vår Gud är oss en väldig borg, ett verkligt värn och vapen!”