ÅSIKT

Därför blev det rätt att göra uppror

BAFTIJE MEHMEDI om albaners kamp mot serbiskt förtryck

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Den 20 mars skrev Balkanforskaren Kjell Magnusson om striderna i Makedonien. Bland annat frågade han: "Skall Makedonien verkligen offras av hänsyn till UCK-gerillans intressen?"

I dag skördar den slaviska regeringen i Makedonien frukterna av den diskriminerande politik som den fört mot den albanska befolkningen. Att påstå att krigen på Balkan är ett resultat av yttre påverkan som Natos insats på Balkan - vilket Kjell Magnusson påstår - är vettlöst. Kriget i Kosovo berodde på ett besinningslöst förtryck mot albanerna i området, ett förtryck som pågått i decennier.

Alla försök från albanernas sida att med fredliga medel uppnå frihet var verkningslösa. Efter tjugo års hopp om förändring tog tålamodet slut. Till slut blev UCK det folkliga upproret. Magnusson förvränger verkligheten och förskjuter skuldbördan. I hans artikel blir verklighetens offer förövare, förövarna offer.

Vilket förtryck utsätts albanerna i Makedonien för? 1981 gjordes en folkräkning som visade att albanerna utgjorde 25 procent av befolkningen i Makedonien, tjugo år senare utgör albaner fortfarande 25 procent av befolkningen i Makedonien. Trots den höga nativiteten bland albaner ligger de befolkningsmässigt kvar på samma nivå i statistiken. Logiskt sett går det inte ihop när Magnusson påstår att albanerna utgör 25 procent av befolkningen i Makedonien - och samtidigt hävdar att nativiteten bland albanerna är "abnorm".

Men det finns en förklaring. Alltför många albaner har reviderats bort från befolkningsstatistiken. Efter Jugoslaviens fall nekas albanerna medborgarskap i Makedonien. På detta sätt har den slaviska politiken systematiskt rensat bort albanerna från statistiken. Den etniska utrensningen i Makedonien är inte blodig, men har likväl förödande konsekvenser. Albanerna förvandlas till icke-personer, blir statslösa i sin egen stat.

Det är en medveten politik av den slaviska regeringen att marginalisera albanerna. Magnusson fortsätter efter den linjen. Hans artikel för tankarna till 80-talets serbiska journalistik, där den serbiska intelligentian avhumaniserade albanerna och löjliggjorde deras frihetssträvan.
Det är en medveten politik av den slaviska regeringe att marginalisera albanerna.

Eftersom albaner ej får arbete i Makedonien har många tvingats flytta till Västeuropa för att kunna försörja sina anhöriga. Majoriteten av albanerna har en eller flera familjemedlemmar som gästarbetar i Västeuropa. På detta sätt splittras många albanska familjer. Devisen söndra och härska gäller på Balkan.

Vidare: Makedonien är namnet på ett geografiskt område och inte på en nationalitet, än mindre ett språk. Denna sanning ville de styrande slaverna råda bot på. 1989 ändrade de konstitutionen på ett kuppartat sätt, helt över huvudet på andra folkgrupper, och bestämde att slaverna i Makedonien ska vara det statsbärande folket.

Vad skolväsendet beträffar så finns det ett albanskt universitet i Tetovo. Universitet finansieras av EU. Efter slutförd universitetsutbildning får albanerna inget arbete inom statliga och kommunala organ, eftersom universitetets läroplan ej erkänns av slaverna i Skopje. Det skulle vara som om en Uppsalabo inte får något arbete i Uppsala om han slutfört studier på Lunds universitet. Men i Magnussons värld är albanernas rättigheter tillgodosedda.

Den slaviska ledningen har struntat i möjligheten att öppna konstruktiva samtal med albanerna. Sprickorna har skapats av det förflutna och av ökade motsättningar mellan albanerna och slaverna. Det "sammanhållan- de" system som slaverna i Makedonien vill ge sken av har förlorat sin legitimitet. Precis som till exempel Tjeckoslovakiens, Sloveniens eller Ukrainas splittring är Makedoniens sönderfall väntat. Det handlar bara om tid.

Det hjälper inte att Kjell Magnusson gömmer sig bakom titeln Balkanforskare för att legitimera sin skeva verklighetsbild. Han har förlorat all trovärdighet som seriös debattör i ämnet Balkan.

Baftije Mehmedi

ARTIKELN HANDLAR OM