ÅSIKT

Originell tänkare

Göran Häggs kondenserade litteraturhistoria del 95

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Michel de Montaigne.

Montaigne

(1533-92) var ynglingen som uppfostrades på humanistlatin och lärde sig modersmålet som främmande språk av tjänstefolket. Utifrånperspektivet gjorde honom till en av franskans största stilkonstnärer. Och mest originella tänkare. Hans Essais (= försök) hade antika förebilder men införde ändå begreppet "essä" i Europas litterära tradition. Kåserande utifrån antika citat och moderna exempel utlägger han underhållande sin skeptiska filosofi: "Vad vet jag?"