ÅSIKT

Portugals nationaldiktare

Göran Häggs kondenserade litteraturhistoria del 96

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Camões (1525-80) är Portugals nationaldiktare.

Hans versepos Lusiaderna är ett typiskt exempel på den sorts konstepos i Vergilius och Petrarcas anda som från denna tid och 150 år framåt borde utgöra kulmen på varje diktarkarriär. Vasco da Gamas färd till Indien skildras. En apparat av antika gudar hindrar och hjälper hjältarna. Men trots denna utsmyckning är tendensen strängt katolsk. Camões blev för portugisiskan vad Dante varit för italienskan och Luther för tyskan.