ÅSIKT

Klassisk hjältehistoria

Göran Häggs kondenserade litteraturhistoria del 101

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Miguel de Cervantes.

Cervantes

(1547–1616) var lika produktiv som sina dåtida spanska kolleger men lever bara i romanen om Don Quijote. Det börjar som parodi på förljugna riddarromaner. Hjälten tror att bondpigor är ädla damer, väderkvarnar jättar och värdshus förtrollade slott. Men just därigenom får vi plötsligt syn på bondpigor, väderkvarnar och värdshus. Ny verklighet förs oftast in i litteraturen på det viset, som komik. Sen blir den gripande realism. Och med tiden romantiskt förflutet.