ÅSIKT

Proffs på blankvers

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

(1564–94) var den förste av de stora engelska dramatikerna på drottning Elisabet I:s tid. Han tog upp temat från den tyska folkboken om Doktor Faustus, som säljer sin själ till djävulen men i gengäld får ihop det med den sköna Helena och dessutom tillgång till all hemlig kunskap. Kända är även Edward II med homosexproblematik och den brutala The Jew of Malta. Den störste av alla poeter på blankvers. Kanske dessutom hemlig agent. Mördad i kroggräl.