Aftonbladet
Dagens namn: Marika, Marita
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Kultur

Blir det tredje gången gillt?

    När tidskriftsnämnden inom Statens Kulturråd beslöt att föreslå sänkning av anslaget till tidskriften Boken med 50 000 kronor ledde det till omedelbara protester. Sjuttio ledande författare, kulturskribenter och bibliotekarier undertecknade ett protestupprop. I en andra beslutsomgång stod nämnden fast vid sitt beslut. Nu har ärendet en tredje gång återremitterats till nämnden av Kulturrådets styrelse, vilket är unikt. Vi hoppas signalen går fram.

Tidskriften Boken är inte landets mest sofistikerade litteraturtidskrift. Det är poängen med den. Den har en utpräglad folkbildarprofil, med författarintervjuer, läsvärd kritik och reportage.

...för bildningen behöver boken

Tidskriftsnämndens ordförande Marianne Steinsaphir, därtill redaktör för Biblioteksbladet, borde veta att den hör till de tidskrifter som prenumereras mest på landets bibliotek. Att tvinga den att gå i graven vore oförsvarligt.

Det intressanta med hela frågan är att staten, via en underordnad nämnd, här gör sig till smakdomare. Det estetiskt mer flärdfulla prioriteras på bekostnad av en om man så vill folkligare litteraturbevakning. Jag missunnar inte 00TAL, Ord&Bild och andra deras pengar. Men Boken behövs också. Idén med den statliga kulturpolitiken var trots allt att gödsla hundra blommor, inte att rensa i rabatten.

Gunder Andersson

 Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet