ÅSIKT

Onaturlig språkrytm

Göran Häggs kondenserade litteraturhistoria del 107

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Opitz (1597–1639) orsakade stor skada för tysk, dansk och svensk poesi då han fastställde en kombination av de romanska språkens stavelseräkning och germansk accenträkning. Helst skulle varannan stavelse vara betonad, varannan obetonad. Det stred mot naturlig språkrytm och uteslöt både daktyler som ”sjungande” och anapester som ”instrument” och ledde till konstig meningsbyggnad och orimliga betoningar, vilket fjärmade dikten från naturlig läsning och njutbarhet.