Aftonbladet
Dagens namn: Marika, Marita
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Kultur

Gats - eller demokrati

    I mars 2001 undertecknades ett dokument som en dag kan betraktas som post-demokratins Magna Charta, skriver Guardian-kolumnisten Gregory Palast. Han har fått sig tillsänt ett dokument från WTO, gällande Gats.

I paragrafen VI.4 slås fast att om konflikt råder mellan företagens behov av växande handel och folkvalda regeringars rätt att fatta beslut, ska en särskilt konfliktpanel inom Gats avgöra vem som har rätt. De enskilda folkvalda regeringarna degraderas till rådgivande organ, folkens demokratiska rättigheter upphävs.

 

    Mer konkret uttryckt, om ett enskilt lands lagliga regeringar vill införa hårda miljöregler eller ändra arbetsvillkor för löntagare, måste besluten överprövas av Gats panel. Den ska ta ställning till om parlamentsbesluten är "mer betungande än nödvändiga", självklart sett från företagens perspektiv.

Panelen får rollen, skriver Palast, av "den fria marknadens överinkvisitorer".

För några år sedan lyckades en starkt folklig protestaktion, för all del med hjälp av den franska vänsterregeringen, stoppa MAI-förslaget.

MAI har återuppstått, nu som Gats. Demokratin måste på nytt bekämpa inkvisitorerna, de som leder kapitalismens korståg.

Olle Svenning
Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet