Aftonbladet
Dagens namn: Severin, Sören
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Kultur

Wijk slår åt alla håll

    Något som blir tydligt när man läser Erik Wijks bok Ont blod är hur självständig han är. En främmande fågel bland svenska intellektuella, inte uppknuten till någon gruppering eller kotteri. Han kan slå åt alla håll och gör det gärna.

Ändå handlar mycket i den nya boken om sökandet efter och behovet av gemenskap. Wijk dyker ner i sin släkt och gräver fram kvävande patriarkaliska förhållanden vilka satte sin prägel på generation efter generation och även påverkade hans egen barndom på sextiotalet.

Han växte upp utan far. Pappan drog tidigt iväg in i en eremittillvaro i ett ensligt skogstorp och sades vara en knäppgök. När författaren i vuxna år söker upp honom möts han ibland av stängda dörrar men nån gång av ett reserverat välkomnande och en skygg tillgivenhet.

 

    Det hela är traumatiskt, men Wijk lyckas ändå skildra mötena på en stramt kontrollerad prosa. Inte kylig, värmen finns där mellan raderna.

Varför då söka upp en far som övergav sina barn? Försoning, förstås, men kanske i första hand ett starkt inre behov av att förstå och begripa bevekelsegrunderna för faderns agerande. Därtill en vilja att påverka och förändra en sedan länge bottenfrusen familjekonflikt.

Viljan att förstå och begripa ett skeende är något som Wijk ofta uppehåller sig vid. Till detta bör också läggas hans betonande av det egna ansvaret, av det val man måste göra i varje situation. Det är hans grundattityd och att Jean-Paul Sartres tänkande spelat stor roll för honom medger han gärna.

 

    Och många som läser denna bok kommer nog också att tänka på Jan Myrdals Samtida bekännelser av en europeisk intellektuell. De är litet besläktade: här varvas det djupt personliga med politiska analyser och historiska tillbakablickar.

För Wijks del handlar det politiska i boken om kriget i Jugoslavien och svenska massmedias sätt att uppträda som megafon åt USA och Nato. Vid sidan av en redogörelse för hur uppropet mot bombningarna kom till och mottogs av pressen berättar han i reportagets form om sina resor i Jugoslavien och serverar i förbifarten en utmärkt komprimerad historielektion.

 

    Visst kan denna väpnade politiska konflikt te sig svårförståelig. Men den är begriplig på samma sätt som en sårig familjekonflikt. Det gäller bara att gräva djupt

i ämnet. Analys, är ordet.

Nils Granberg
Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet