ÅSIKT

Barock nunna

Göran Häggs kondenserade litteraturhistoria del 123

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Juana Inés de la Cruz (1651–95) var mexikansk nunna och på en gång den sista representanten för den spanska litterära guldåldern och den första storheten inom latinamerikansk litteratur. Hennes barocka lärodikter gjorde henne till världens då mest kända kvinnliga diktare. Som person och litteratursociologiskt fenomen har hon väckt intresse i våra dagar. En i dåtiden ovanlig antydan till förståelse för de gamla indiankulturerna kan dessutom spåras i hennes dikter.