Aftonbladet
Dagens namn: Ursula, Yrsa
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Kultur

Till dem som flirtar med fascismen

ANTONIO TABUCCHI skriver ett öppet brev till Italiens president

    Italien håller parlamentsval den 13 maj. Opinionsmätningar tyder på att Silvio Berlusconi kommer att bilda ny regering och avlösa den center-vänsterallians som styr sedan 1996. Antonio Tabucchi skriver ett öppet brev till president Carlo Azeg-lio Ciampi och varnar för fascismens återkomst.

Ciampi var en gång medlem av motståndsrörelsen mot Mussolini och den tyska nazismen.

Antonio Tabucchi.Teckning: TULLIO PERICOLI   Antonio Tabucchi.Teckning: TULLIO PERICOLI

 

Högt ärade

Herr President,

 

    Den 25 april är den dag då befrielsen från fascismen högtidlighålls. Den 25 april besegrade de allierade

fascismen och partisanerna segrade. Just av dessa skäl firas 25 april som nationaldag av alla italienare. Vår repub-lik är grundad på antifascismen och i detta känner vårt land igen sig.

Antifascismen i Italien och i Frankrike, och en rad andra europeiska länder, utgör en gemensam grund för efterkrigstidens demokratier.

Charles de Gaulle skapade gemenskap kring antifascismen och gjorde den ovillkorlig för den som vill vara demokrat men också för den som vill ha rätt att kalla sig fransman. Den som flirtar med någon form av historisk revision av fascismen eller på något vis söker rättfärdiggöra Vichyregimen betraktas som landsförrädare.

Också i Tyskland finns antifascismen inskriven i konstitutionen och det är en förbrytelse att förneka eller förminska existensen av utrotningen av det judiska folket (eller av det zigenska folket, de homosexuella, de handikappade eller av dem som bekämpade Hitlers politik).

 

    I Spanien vågar i dag inte den höger som försöker försköna Franco-ideologin göra anspråk att delta i en regering. Portugal håller, liksom Italien, sin nationella fest den 25 april: Nejlikerevolutionens högtid, det vill säga befrielsen från Salazars fascism. Den nuvarande portugisiska högern skulle inte drömma om att återskapa den tidens principer.

Det kan tyckas överflödigt att nämna Belgien, Holland och Danmark, vars demokratier kraftfullt utesluter varje återgång till fascism.

Antifascismen är sålunda ingenting någon kan välja fritt efter behag utan en oavvislig gemenskap för demokratiska medborgare i Europa.

I dag händer det sig att högern i vårt land (Italien), vars konstitution föddes under motståndskampen och grundar sig på antifascism, betraktar nazismen och fascismen med en ny känsla och till den grad att anhängarna av denna ideologi, som fört vårt Europa till utrotning och oerhörda katastrofer, legitimeras, skäms bort och gödes. De tillåts fräckt och överlägset håna vår egen konstitution.

 

    Också parlamentsledamoten Silvio Berlusconis parti har tagit ett avgörande steg och högtidligt omfamnat dem som tillhör den öppet antidemokratiska och fascistiska högern och som av det skälet uteslutit sig själva från de gemensamma europeiska värdena. Berlusconis parti har ingått valallians med den rörelse som leds av fascisten Pino Rauti och som av den italienska statens åklagarämbete är föremål för utredning för inblandning i blodiga övergrepp.

Herr President: Förra året deltog Ni, liksom Era företrädare i ämbetet Sandro Pertini och Oscar Luigi Scalfaro tidigare gjort, i hela nationens heders- och minneshögtid för de 560 offren i Sant"Anna di Stazzema, i Luca-provinsen. De mördades bestialiskt av nazisterna. Många var barn och många av dem skändades svårt innan de slogs ihjäl.

Nu kan vi läsa i tidningarna att nyfascisterna från Forza Nuova höll möte den 25 april, några kilometer från blodsdåden i Lucca. De firade minnet av fascistledaren Pavolini. Fascistmötet hölls i ett litet kommunalt palats och i samförstånd med borgmästaren Pietro Fazzi, som representerar Forza Italia.

Helt följdriktigt ordnade samma nyfascistiska organisation, också den 25 april, en hyllning till Mussolini.

 

    Manifestationerna avslöjar ett förakt för konstitutionen och republikens lagar från nyfascisterna.

Vi lever i en mycket allvarlig tid och medborgarna kan inte förbli likgiltiga inför valet mellan fascism och antifascism. Vår demokrati är ung och sårbar och måste noga övervakas.

Högt ärade Herr President; jag vänder mig till Er med förtroende också på grund av Ert förflutna som antifascist. Ni som har bidragit till att ekonomiskt föra Italien in i Europa vet också att detta Europa är en konkret politisk och fungerande realitet. Europa kommer inte acceptera dem som hånar demokratin i Italien. På samma sätt kommer de medborgare som är trogna republikens konstitution att reagera.

 

Högaktningsfullt,

Antonio Tabucchi

Översättning och bearbetning:

Olle Svenning

Texten, som är hämtad ur den

italienska tidskriften MicroMega, är något förkortad.

Antonio Tabucchi är italiensk författare. Flera av hans böcker finns översatta till svenska, bland annat romanen Påstår Pereira.

I mars gav Tabucchi ut en ny bok, Sista facendo sempre più tardi, en brevsamling om kärlek och passion.

Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet