ÅSIKT

Heligt och profant 1

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

I senaste numret av Fronesis (nr 5) med temat heligt och profant skriver Slavoj Zizek en mycket intressant text, även för mig som icketroende. Han försöker spåra grunden för de mänskliga fri- och rättigheterna i kristendomen och hur kristendomen bryter med hedniska föreställningar.

Zizek skriver:

"Å ena sidan finns det hedniska kosmos, de kosmiska principernas heliga hierarkiska ordning, en ståndpunkt som överfört till samhället frammanar bilden av en harmonisk boning i vilken varje medlem har sin plats."

I denna ordning är det gott att hålla sig till ordningen och att förbli vid sin läst, följaktligen blir det ont att bryta detta mönster. Det är alltså ont att bryta med sin familj, sin klass - sina "rötter".

I kristendomen och även buddismen, menar Zizek, kommer det första brottet med denna idé. Genom att i kärleken frikoppla människan från sina rötter blir vi också fria att välja vilka vi vill vara.

Eller som Paulus utrycker det:

"För en kristen finns varken man eller kvinna, jude eller grek ""

Våra fri- och rättigheter direkt ur Bibeln. Hos Kristus - men hur förvaltar vi detta i en tid av fundamentalism, new age och annan flumreligiositet? Detta är frågan man ställer sig efter Zizeks viktiga text.

Pelle Andersson