ÅSIKT

Norsk eller dansk?

Göran Häggs kondenserade litteraturhistoria del 126

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

n n Ludvig Holberg (1684–1754) var född i Norge men verkade i Danmark. Komedimakare i den franskklassiska stilen, mästare till bland annat den grymma pjäsen om den supige bonden Jeppe på berget. Hustrun bedrar Jeppe. Baronen utsätter honom för grymma psykologiska experiment. Vi skrattar. Erasmus Montanus är mer human, en tidlös satir över kulturjargong. Holberg blev med tiden själv baron. Hans essäer lästes i hela Europa. Danskar och norrmän kan inte enas om vilketdera han är.