Aftonbladet
Dagens namn: Antonia, Toini
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Kultur

Övningar i mästerskap

Franz Kafka.   Franz Kafka.

    Mellan åren 1916 och 1918 tillkommer några av Franz Kafkas mest betydande noveller, exempelvis En läkare på landet och Under byggandet av den kinesiska muren. Noveller som Domen eller Förvandlingen ligger bakom honom och de stora romanerna dröjer till efter decennieskiftet.

Allt sedan 1908 arbetar Kafka vid Arbetsolycksfallsförsäkrings-

anstalten i Prag och i slutet av 1916 får han tillgång till ett arbetsrum i det hus hans syster Ottla hyrt (i sitt eget rum stördes han av egendomliga ljud från grannarna). Under de aktuella åren slår han också upp förlovningen med Felice Bauer (julen 1917), efter det att man i augusti samma år konstaterat tuberkulos.

Från denna tid härrör ett antal anteckningsböcker, de så kallade oktavhäftena, i vilka ryms skisser till berättelser, betraktelser, aforismer och dagboksliknande anteckningar. Under titeln Under byggandet av den kinesiska muren utkommer nu dessa i förlaget Bakhålls tredje volym av Samlade Skrifter.

 

    Detta hörn av Kafkas skrivarverkstad är belamrat av synd och skuld, ensamhet och ångest, gärna inskrivet i religiösa funderingar där nihilismen sällan tycks långt borta: "Drömmen om den sjuka kvinnan som jag sköter om i ambulansen och som på min begäran pryglar mig." Vi möter också aforismer värdiga en Pascal: "Du kan undandra dig världens lidande, det står dig fritt och passar din personlighet, men kanske är just detta undandragande det enda lidande du skulle kunna undvika."

Bland de längre berättelserna märks Under byggandet av den kinesiska muren, men också Jägaren Gracchus eller det fullt spelbara kortdramat Gravväktaren. Att ta del av ett utkast till en självbiografi, eller den lilla för-och-emot-lista inför äktenskapet med Felice ("Jag förblir ren" mot "Ren?", eller "Äkta man" mot "Tröst") är jämte dagböckerna så nära vi tillåts komma Kafka. Vad mer kan man begära när det handlar om en författare som med skenbar enkelhet formulerar sanningar som: "A: Vad är det som plågar dig så? / B: Allt är mig obegripligt. Jag förstår ingenting."

Claes Wahlin
Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet