ÅSIKT

Nazisternas kvinnor, igen

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Anita Goldman utreder övertygande i sin recension av

Anna Maria Sigmunds

Nazisternas kvinnor (Aftonbladet 10 maj), varför boken är onödig och till och med osmaklig. Man kan fråga sig varför förlaget valt att översätta just den boken, när det finns andra och bättre i samma ämne. I fjol kom i prisbillig pocket på Aufbau Taschenbuchverlag

Gudrun Schwarz

Eine Frau an seiner Seite. Ehe-Frauen in der SS-Sippengemeinschaft. Den innehåller ingenting om nazidamernas kläd- och möbelval, däremot är den ett seriöst försök att beskriva kvinnornas sociala roll. Schwarz, som speciellt inriktat sig på SS-kvinnorna, försöker också teckna en psykologisk profil av dessa hängivna anhängare av blodsbesudlade makar. Boken är torr, saklig och kan oreserverat rekommenderas.

Lennart Bromander