ÅSIKT

Skolan som katastrof

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

"I stället för att skapa ett mer jämlikt startfält har skolan förvandlats till en allt snabbare snurrande centrifug som slungar överklassen i en riktning och arbetarklassen i en annan."

Så står det i ingressen till den stora artikel av Niklas Nåsander, gymnasielärare och debattör, som LO-Tidningen publicerar på avdelningen Opinion i nyutkomna nr 17.

Dystert? Då ska ni läsa fortsättningen"

Nåsanders text är en glasklar genomgång av hur den svenska skolan tillåtits förfalla. Den stora krisen bröt ut när skolan kommunaliserades 1989. Med nya kommunallagen 1991, lågkonjunktur och förödande sparbeting gick det riktigt åt helvete - för många men inte för alla. Segregationen ökar och Nåsander visar hur friskolorna redan nu, med bara runt fem procent av eleverna, fungerar särskiljande.

I ett längre perspektiv kommer friskolereformen att framstå som de besuttnas kanske viktigaste seger, anser han.

20 procent av eleverna lämnar gymnasieskolan utan att ha fått godkänt i svenska, engelska eller matematik, på de individuella programmen är siffran (när det gäller elever med invandrarbakgrund) 43 procent.

Men det finns en extremt låg siffra: bara 3 procent av landets högskolestuderande 21-åringar kommer från arbetarhem. Bara det borde få en socialdemokratisk regering att vakna.