ÅSIKT

Öppna Strind- bergs teater

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Strindberg. Teckning: T PERICOLI

I den senaste Strindbergiana, årsbok från Strindbergssällskapet, drar Ture Rangström en lans för Strindbergs gamla Intima teatern vid Norra Bantorget i Stockholm: den bör öppnas igen för att ge plats åt den unga nya dramatiken, åt readings och undersökning av teatertexter. "Låt Intima teatern vara den internationella experimentscen den en gång var byggd som."

Det är inte första (eller sista) gången en sådan appell utslungas. Både staten och Stockholms stad har alltid varit kallsinniga. Medan London bygger upp Shakespeares Globe Theatre för miljoner pund får minnesmärket efter Sveriges bidrag till världsdramatiken förfalla. En bättre illustration till Allan Fagerströms gamla cynism att "Sverige är ett land utan kultur" är det svårt att finna.

Det ironiska är att det är helt enligt Strindbergs egen vilja. I samband med det allt högljuddare bråket med teaterchefen August Falck, när den forne vännen i nio tidningsartiklar kallades svindlare, paria, gengångare, vampyr, niding och andra smeksamheter, önskade Strindberg teatern åt helvete och att tystnaden skulle sluta sig omkring den. Så skedde också sedan teatern på grund av ekonomisk kris tvingades stänga den 18 januari 1911 och herrarna Strindberg/Falck löstes från hyreskontraktet. För en gångs skull finns inga skäl att lyssna till Den Store. Eller med Ture Rangströms ord: "Strunta i Strindbergs förbannelse! Öppna Intima teatern!" En framtid för konfererande börsyuppier i den lokalen vore förfärlig.

Gunder Andersson