ÅSIKT

Liket lever!

Svenska Freds går till motattack

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Under rubriken Så dog Svenska Freds skrev Mikael Nyberg en artikel på Aftonbladets kultursida den 18 maj. Nyberg ger en nattsvart bild av Svenska Freds utveckling, en bild som vi inte känner igen oss i.

Det är tydligt att det egentligen är vår hållning i frågor som har med EU och/eller krishantering att göra som irriterar Nyberg. Det kan vara viktigt för läsarna att veta att Nyberg är ansvarig utgivare för tidskriften Clarté, tidigare maoistisk, numera "obunden socialistisk". Svenska Freds har aldrig varit en del av den vänster som Nyberg representerar och hans irritation bottnar snarast i att Svenska Freds i vissa avseenden valde andra vägar än vänstern under 80- och 90-talen för att i stället vara tvärpolitiska och obundna. Vi presenterade egna analyser som ofta retade upp folk både till höger och vänster.

Därför blir också Nybergs tolkningar av våra utspel och beslut i dessa frågor ytterst subjektiva. Vi tycker till exempel att det är viktigt med koordinering av, och samträning inför, civila och militära insatser som beslutats av FN. Nyberg får detta att låta som att vår syn på krishanteringsinsatser är densamma som regeringens, vilket är en grovt felaktig bild.

Vi har aktivt motsatt oss regeringens strävan om att Sverige ska bidra med till exempel krigsflyg och ubåtar i sådana insatser. Vi har alltid krävt att så kallade fredsframtvingande insatser måste legitimeras av FN och vi har pressat försvarsminister Björn von Sydow till att medge att regeringen inte vill ge några sådana löften.

Nyberg gör inga större ansträngningar för att komma med konstruktiva idéer på hur vi borde ha agerat för att behålla medlemmar. Han presenterar det faktum att vi har tappat drygt hälften (56 procent) av våra medlemmar sedan vi var som störst 1983, under fredsrörelsens glansdagar, och han förfasas över att 39 procent av våra intäkter kommer från statliga bidrag. Han nämner i beundrande ordalag organisationen Kvinnor för Fred som han kallar en av "de skarpaste kritikerna av Natos politik på Balkan och militariseringen av EU". Om Nyberg anser att de har lyckats där vi misslyckats kunde han ha reflekterat över att Kvinnor för Fred sedan 80-talets mitt tappat 72 procent av sina medlemmar (från 2 000 till 550 medlemmar) och att 45 procent av deras intäkter 1999 var statsbidrag.

I början av 80-talet var fredsfrågorna förstasidesstoff med utplaceringen av kärnvapen i Europa och Boforsskandalen som främsta exempel. Tusentals människor anslöt sig till fredsrörelsen. Sedan har fredsfrågorna hamnat längre ner på dagordningen. Varken vi eller någon annan fredsorganisation har kunnat hindra att det påverkat oss. I ett europeiskt perspektiv tillhör Svenska Freds med 4 905 betalande medlemmar dem som klarat medlemstal och aktivitet bäst.

Om det är mängden medlemmar och sympatisörer som avgör om man lever eller ligger för döden så kanske Nyberg också kan hitta jämförelser på närmare håll.

När han i början av 80-talet blev ansvarig utgivare för tidskriften Clarté hade den en upplaga på 3 500 exemplar. Under Nybergs ledning har upplagan minskat och är numera 700 exemplar, en minskning med 80 procent.

Mikael Nyberg må tro att Svenska Freds har dött men faktum är att vårt fredsarbete sätter avtryck lite varstans i världen just nu. Vi är i Ryssland hos Soldatmödrarna, i Vitryssland hos människorättsorganisationen Viasna, vi är i Kurdistan hos barnen på minfälten, vi är i den svenska riksdagen, i korridorerna på UD, i Europaparlamentet och på svenska skolor. Närmare 6 000 svenskar tycker att detta är så viktigt att de vill stå bakom oss som medlemmar eller stödjande.

Så ryktet om vår död är betydligt överdrivet.

Maria Ermanno